Poór Edit összes bejegyzése

SZÉLÖRVÉNY


Elvonul a sötét árny,
Nyomában zúgó szél jár,
Aranyfényű spirálban,
Örvénylik a világban.

Honnan jön és merre tart,
Arra fúj, merre akar,
Hallod hangját, nem látod,
Lelkeden a tűz ragyog.

Megtisztított, átölelt,
Szeretettel felemelt,
Szívedet megnyitva,
Szentlelket befogva.

Debrecen, 2023. 05. 29.

ARANYFONÁL

Az Úr Aranyszálat adott,
A Magyarnép kezeibe,
S megtartja a maradékot,
Bizonyságba vezetve.

A hit világát követve,
Érzéseket és értelmet,
E meggyőződéseknek,
Életelvként alávetve.

A Föld utolsó napjai,
Immár küszöbről elléptek,
Ám, Aranyfonalat követve,
A maradék megtartatik.

Láttatik a Föld múlása,
Katasztrófák felgyorsultak,
S környezetkárosítása,
Immár megállíthatatlan.

Szeretetlenség tűzként terjed,
Felégeti a szíveket,
Kopár, sivár lesz az élet,
Kárhozatba vész a lélek.

Isten Aranyszála éltet,
Ó, Magyarnép végre ébredj,
Érezd idő sürgetését,
Vállald az Úr küldetését. 

Db. 2023. 05. 17.

LÓTUSZVIRÁG

A levegő megrezzen,
Angyal beköszön éppen,
Tündököl fényében,
Szeretet lényében.

Mosoly megvillan arcán,
Vidáman néz le reám,
Kezében Lótuszvirág,
Jelkép a lélek útján.

Ezüstfehéren megcsillan,
Ragyogó szirmát bontja,
Édeskés illata árad,
Mennyei varázslat. 

Debrecen, 2023. 05. 12.

ANYA

Közeleg az Anyák napja,
Emlékeimben kutatva,
Talán nem mondtam elégszer,
Ám, szeretetem átölel,
Lelkemben őrizlek Anya.

Magasztos példát mutattál,
Az élet sodrásaiban,
Oly tisztességgel helyt álltál,
Miránk nagy gonddal vigyáztál,
Lelkemben őrizlek Anya.

Az elevenségem láttán,
Homlokodon a barázdák,
Talán néha elmélyültek,
Ám, szereteted átölelt,
Lelkemben őrizlek Anya.

Az angyalokkal fényben jársz,
Lelked átöleli imám,
Bárányfelhőkön utazva,
Olykor le – le nézel reánk,
Lelkemben őrizlek Anya.

Debrecen, 2023. 04. 15.

HÚSVÉT ÜNNEPE

Jézus Urunk megszületett,
Így kaptak lelkek kegyelmet,
Lehozta szeretet törvényét,
Értünk vállalta nehéz életét. 

Példabeszédekben tanított, 
Sok betegséget meggyógyított, 
Kik tanítását nem értették,
Megkínozták, megfeszítették.

Ám harmadnapra feltámadott,
A bűneinktől megtisztított,
A lélek örök életet kapott,
Ezért hálával leborulok. 

A MEGVÁLTÁS ÜNNEPE

A Messiás, Megváltó Isteni
Szeretet ünnepe a Húsvét, 
Végtelen szeretetből alámerült,
Feláldozta önmagát érettünk.

A gonosz erejét oldva, bontva,
Szeretet elvét táplálékul adva,
Megtisztulásért az emberiségért,
 A léleknek örök életéért.

Aki Jézust szívébe engedi,
Szeretetnek lángjával betölti,
Tanításával irányt mutatva.
Megerősíti, megvilágítja.

A BÁRBAN

Idős, hetvenes évek vége felé járó hölgy lép be a bár ajtaján. Körülnéz a félhomályban, kétszemélyes kerek asztalokon, régi stílusú kis lámpa pici fénye adja a terem romantikus hangulatát. Lassan gyülekeznek a szerelmes párok, hiszen Valentin napi estére érkeznek. A jobb hátsó asztalra esett kereső tekintete, ami még üresen állt. Lassú léptekkel közelíti meg, mintha minden lépés nehezére esne. Széles karimájú kalapját és kabátját a fogasra helyezte.

A pincér megvárta, amíg az új különös vendége elhelyezkedik, majd odalépett hozzá és megkérdezte;

– Kedves hölgyem, mit hozhatok önnek?

– Két vörös Cinzanot kérek, tudja olyan cukrosak legyenek a pohár szélei – válaszolta mély hangján.

– Azonnal hozom – mondta és meghajolt, enyhe mosollyal az arcán.

Szép kora ellenére Olivia, magas és karcsú volt. Világosbarna haja dauerolt rövid és mélyzöld elegáns ruhát viselt. Pár perc múlva a felszolgáló letette a két pohár italt, ahogy kérte egymás mellé. Az asszony rágyújtott egy cigarettára és elmerengve hallgatta ahogyan a zongorista az újaival lágyan megszólaltatja a bár zongoráját.

– Henry, Henry te sem változtál semmit, ugyanazok a dallamok, mint jó húsz évvel ezelőtt. Persze, hogy nem ismertél meg, hiszen a barázdák elmélyültek azóta az arcomon – gondolta magában.

Egyik cigaretta után, szinte rögtön gyújtott a másikra. A hamutál már csaknem csurig volt. A bárban időközben minden hely elkelt. Az asztalokat egy – egy szál vörösrózsa ékesítette. A boldog remény és szerelem meghitten járta át a teret.

– Az én Georgem, már más dimenzió bárjában jár – villant fel benne fájdalmasan. Hirtelen mégis úgy érezte, mintha ott ülne mellette és arcán átsuhant egy édes érintés.

– Hát, itt vagy kedvesem? Mégis eljöttél? – kérdezte magában.

Gondolatait, érzelmeit átitatta George lénye. Könnycsepp gördült arcára és mégis mosolyra húzódott szája.

– Akkor koccintsunk, az örök szerelemre – és megemelte poharát, majd kortyolt belőle egyet.

– Vajon ezeknek a pároknak, hová fog vezetni az útjuk, holnap és azután? – kérdezte magában elgondolkodva.

– A miénk egyenesen az oltár elé vezetett. George – val, itt ünnepeltük az első Valentin napot és azután minden évben eljöttünk ide. Henry eljátszotta a kedvenc dalunkat, amint meglátta, hogy beléptünk a bár ajtaján. Az idő múlásával nagy beteg lett az én drágám.

Ámbár, ennek ellenére sem maradhatott el a jövetelünk, az évnek ezen napján. Akkor még nem sejtettük, hogy ez az utolsó lesz – emlékezett vissza Olivia.

A második pohár kikért Cinzanoba kortyolt bele, miközben a cigarettát továbbra is egymás után szívta el. A vendégek lassan kezdtek elszállingózni a bárból.

– George miután dimenziót váltott, messze költöztem innen. Nem bírtam elviselni, hogy minden rá emlékeztet és a fájdalom már majdnem felemésztett.  Most azért utaztam vissza, mert úgy érzem már nekem is lejáróban van. Még egyszer szerettem volna átélni a közös élményeinket, a bár hangulatát és a dallamot felcsendülni Henry kezeinek játékától – futtatta végig gondolatát az elméjében.

A pincér már közeledett felé és az asztalára tette számláját. Olivia fizetett, miközben Henry pont a kedvenc dalukat kezdte el játszani az est zárójaként. Elmerülve hallgatta, majd hirtelen erős fény vette körül. Két lény szeretettel átkarolta és így szólt hozzá;

– Jer velünk Olivia, ide nem jön többé George. Elviszünk a lélek bárkáján hozzá.

Réges – régi történet egy bárról, Oliviáról és George – ról valahol a világban. Henry azóta szférák zenéjét játsza, a fényben úszó lelkeiknek, egy égi bárban.

Db. 2023. 03. 18.

ELVESZETT IDŐ

Geraszim Görögországban, Pátra városában nőtt fel. Keresztény nevelésben részesült Hektor és Ofélia szeretett szülei által.

            Hektor az egyik óriás cégnek vezérigazgatójaként mindent megtett, hogy az utódjának Geraszimot nevezzék ki. Mielőtt nyugdíjba ment volna a fiút ő maga tanította be. Szeretetteljes jellemmel rendelkező, okos férfiként hamar beletanult a vezetői munkába.

Sajnos a nyugdíjas éveket nem sokáig élvezhette, mert a hirtelen kapott szívinfarktusban elhalálozott. Felesége és Geraszim nagyon megrendültek és az elvesztés fájdalma, rettentően megviselte őket.

Az egyik napon Geraszim az íróasztal fiókjaiban nézte át az iratokat, hogy esteleg kell – e valamit csinálni bennük, vagy leirattározhatja végleg.  Már majdnem végzett, amikor az alsó polcon, leghátul talált egy dossziét. A megdöbbenéstől még a lélegzete is elállt. Csak nézte az iratot, miközben a torkát fojtogatta a sírás és könnyei áztatták arcát. Nem tudta hirtelen mitévő legyen, hazavitte és Ofélia elé tette az asztalra. Csendben, szótlanul állt előtte összetörve és magyarázatra várt.

Amikor a nő meglátta a dossziét, szóhoz sem jutott, majd kitört belőle a zokogás.

– Bocsáss meg nekünk drága fiam, Geraszim – kérte és imára kulcsolt kézzel könyörgött neki.

– Miért nem mondtátok el?

– Elakartuk, de amíg kicsi voltál nem tehettük, mert megzavart volna. Az érettségi után szerettünk volna erről beszélni veled. Ám ott volt a felvételid és a vizsgáid, mindig akadt valami. Tudtuk, hogy meg fog rázni és nem szándékoztunk ezzel rontani az esélyeiden. Később meg már úgy gondoltuk, hogy talán jobb is, ha nem szerzel róla tudomást – válaszolta sírva és megbocsátást remélve.

– De jogom van tudni, hogy ki az igazi anyám és miért mondott le rólam!

– Igazad van. Hidd el borzasztóan sajnálom, csak arra kérlek, hogy próbálj megérteni és bocsáss meg nekünk – esedezett tovább.

Geraszimban dúlt a düh, a fájdalom és a szeretet, vala-mint hála érzése is, amiért ilyen jövőt biztosítottak szá-mára. Egy darabig állt ott szótlanul, mozdulatlanul a könnyes szemeivel és megfeszült arcizmaival, majd magához ölelte Oféliát.

– Köszönöm nektek, hogy ilyen jók voltatok hozzám, ezt a biztos jövőt adtátok a kezébe egy idegen kisgyermeknek.

– Drága Geraszim, az Úr áldjon meg téged a jóságodért.

– Arra kérlek, hogy segíts nekem megkeresni az édes-anyámat, ha még él egyáltalán.

– Természetesen, mindenben segítek.

Sok ügyintézést és utána járást igényelt, mire nagy nehe-zen sikerült felkutatniuk az édesanyja tartózkodási helyét. A férfi tele volt várakozással és kérdésekkel.

Egy szabad hétvégéjén reggel felkerekedett és elutazott Hiónába, ez egy kis község párszáz kilométerre Pátrától. Amint közeledett látta, hogy szegények által lakta ne-gyedbe érkezik.

Torkában dobogott a szíve, amikor becsengetett édes-anyja ajtaján.  Idős, alacsony termetű, sovány asszony nyitott ajtót. Ahogy a szemébe nézett, rögtön tudta, hogy édesanyja az.

– Alea, a fiad vagyok Geraszim – mondta csendesen.

– A fiam? Hát eljöttél? – kérdezte, miközben megeredtek könnyei.

– Bocsásd meg öreganyádnak, hogy vétkezett ellened – kérlelte szemeit törölgetve.

Egyszobás kis ház volt, szegényesen berendezve. Behívta fiát, aki leült az asztal melletti székre.

– Kérlek, mond el nekem, hogy miért hagytál el?

Az asszonyon látszott, hogy meggyötörte az élet. Nehezen kezdett hozzá a visszaemlékezéshez.

– Igen…, persze…, persze.

– Ez a ház a szüleimé volt. Alkalmi munkákból éltek, sokszor nem került az asztalra betevő falat. Iskoláztatni sem tudtak. Mihelyt elég nagy voltam ahhoz, hogy megfogjam a gereblye nyelét, nekem is dolgoznom kellett. Apám hamar átkerült a túlvilágra. Szörnyen nehéz sorunk volt. Egy fiú sajnos elcsavarta a fejemet. Amikor megtudtam, hogy terhes vagyok még anyámnak sem mertem szólni.

Sokszor éheztünk és fáztunk. Kétségbe estem, ide nem szülhettelek meg, hiszen enni sem tudtam volna adni neked.

Az egyik asszonytól hallottam, hogy ide nem messze van egy olyan ház, ami befogadja a szülni akaró nőket és há-rom hónapig lehetnek ott gyermekükkel. A feltétele az, hogy le kell mondaniuk róla. Soha nem léphetnek vele kapcsolatba és természetesen azt sem tudtuk, hogy hová kerül majd. Minden nap arra gondoltam, gyötrő fájdalommal a szívemben, hogy talán ez lesz az a nap, amikor elém hoz majd a jó Isten és megbocsájtja vétkemet. Nem volt más választásom fiam, ne haragudj rám kérlek – mesélte könnyeit törölgetve.

A férfi megértette és átérezte anyja helyzetét. Fátyolos, könnyel telt szemmel ölelte magához életében először az édesanyját.

– Köszönöm, hogy lehetőséget adtál az életemnek. Ne félj, most már itt vagyok és gondoskodom rólad – mondta, miközben megcsókolta arcát.

„Azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van” /Róma 8:28/

Debrecen, 2023. 01. 14.

A MÚLT FÁTYLA

Múltnak fátyla már eltakar,
Emlékek hídja zárva tart,
Rozsda eszi a kapuját,
Segíti feledés homályát.

Kevélység jön a mihaszna,
Magát meg nem hazudtolja,
Feltöri kapunak zárját,
S az emlék, mint folyó árad.

Égőn facsarja a szívet,
A múltnak leheletétől,
Pillanatra megfagy a lélek,
Emlékek hídja romba dől.

Ám a szeretet mindent legyőz,
Fájó érzéseket töröl,
Szívnek húrját megjavítja,
Fénylő lelket meggyógyítja. 

Db. 2023. 02. 24.