Spirituális Versek kategória bejegyzései

ÁLMOK HÍDJA

Éjszaka sötétjében,
Tündököl Hold fénye,
Hívogat csillagoknak,
Ragyogó ösvénye.

Fények útján lebegek,
Átölel a szeretet,
Álmok hídján vársz reám,
S angyalszárnyon érkezem. 

Elsuhan a pillanat,
Álmok hídja megmarad,
Összefűzött fényszálak,
Soha el nem szakadnak. 

Db. 2023. 01. 23.

VÁNDOR

Vándor vagy e földi világban,
Ide születtél válladon tarisznyával.
Tartalmát te válogattad magadnak,
Földi utadon kísérő társadnak.
Vándorlásod itt meddig tart,
Te döntötted el még odaát.

Így utadat magadnak tervezted,
S a cél megvalósítsd tervedet.
Ne félj hát, ha nehéz az utad,
Nehézséget is te választottad.
Batyud tartalmát jól felhasználva,
Találsz gyógyírt minden bajra.

S amikor tarisznyád már kiürült,
Tudni fogod, hogy utad is beteljesült.
Készülj hát vándor új út vár reád,
  Hidd el ott örömmel várnak Te rád.
Letetted gondokkal tele súlyodat,
Magaddal viszed a tapasztalatodat.

Vándorlásod más világban folytatódik,
Ott angyalok lesznek segítő társaid.
Földi életed csupán emlék lesz már,
Megvívott csatákra nem is emlékszel már.
S ha egyszer mégis visszavágynál,
Jussanak eszedbe, kiket szeretettel itt hagytál.

Debrecen, 2014.

VÉDELEM

Isten útján haladva,
Szellemi törvényeket betartva,
Hitünk legyen erős szikla,
Szívünkben béke, harmónia.

A szeretet ereje,
Segít mindenben,
Megbocsájtva elfeledni,
S szelíden elfogadni.

Auramező testünket védve,
Szolgálja vonzástörvényét,
Távol tart átkot, rosszindulatot,
Negatív lényekkel kapcsolatot.

Lelked, ha kiegyensúlyozott,
Nem kell semmitől félned,
Ima, őszinte szeretet,
Mindentől megóv téged.

Áldást hozó életed,
Kulcsa nyitja TE kezed,
Ez életünk misztériuma.

Debrecen, 2016.

VÁGYOTT BOLDOGSÁG

Ó, vágyott boldogság,
Minden lélek vágyik rád.
Ősidőkben külön vált emberpár,
Keresi igaz párját életeken át.

Sok keserű csalódáson át,
Megtisztult lélekkel vár.
Egyik életben egymásra talál,
Lelkük eggyé olvad, mint fénysugár.

Boldogságuk határtalan,
Megértik egymást lelkük szaván.
Nincs már idő és tér,
Lelkük összeforrt, mint a fény.
      
 Az Úr áldása ragyog rajtuk,
Védelmük, hitük és tisztaságuk.
Zárt szeretet egységük,
Boldog szerelmük.

Debrecen, 2015.

UTOLSÓ IDŐSZAK

Megrendülőben a természet világa,
Több a rossz, mint a jó a föld világában.
Sok a bűn elmúlt évezredek alatt,
Felgyülemlett gonoszság világra hat.

Emberek fókusza lesüllyedt az anyagba,
Süketek, vakok a szellemvilágra.
Csak a mának élnek,
S ezt kihasználják végleg.

Földi világ zuhan a mélységbe,
Katasztrófát okoz az emberiség,
Közönyös nemtörődömsége.

Természeti erők haragossá váltak,
Híven tükrözik vissza,
Az emberek gyűlöletét s indulatát.
Mindazok a megtorló szándékok,
Melyek lelkekben élnek,
Tükrözik a földi létet.

Összetartó erő a szeretet,
De önzéssel, erőszakkal beszennyezett,
Így a természeti erők megrendültek.

A vonzás törvényében,
Elkülönülés elkerülhetetlen.
Átformálódik földünk felszíne,
Ózonréteg hiánya miatt,
Földünknek légköre.

Olvadnak a sarkok,
Emelkedik a víz felszíne,
Szárazföld kerül óceán mélyére.
Földrengés, cunami, katasztrófa,
Folyamatos a földkéreg mozgása.

Eltűnt földrész kerül majd napvilágra,
Évről – évre emelkedik Atlantisz világa.
Japán szigetek távoznak elsőként,
Északi országok majdan követik.

Európa szívében égkőként,
Magyarország lesz példaként.
Az Adria lesz szelíd tavacska,
Eltűnik Közép – Amerika.

A világméretű katasztrófa,
Kitéríti a Golf áramlatot,
Megszűnik Szaharának Afrika.
Vigyázz hát a szeretet erejére,
Lelked nyugodt békéjére.

Imád szálljon a felhők fölé,
Legyen földünk csillagfényűvé.
	
Debrecen, 2016.

UTOLSÓ IDŐK ŐRHELYEIN

Küldetésszerű életeknél,
Nem lehet árnyékot kizárni,
Mert maga az árnyék képezi,
A munkát, amit át kell törni.

Szeretet fényt kell árasztani,
Lélek erejével rést ütni,
Tévelygés, bűn sötét kárpitján,
S mutatni szabadulás útját.

A sötétség nem bírja a fényt,
Ezért eloltani akarja,
Akadályozza terjeszkedését,
S a lélek kibontakozását.

A mennyei világosságnak,
Lesz utolsó fellobogása,
Míg él a kegyelem ereje,
Majd felszikkadnak az árvizek,

És megtalálják medreiket,
A folyók és a tengerek.
A mesterségesen okozott,
Tüzet lesz mivel oltani.

Tudatlanságával az ember,
Másik emberen ütött sebet,
Még ki tudja javítani,
Szeretetével átitatni.

Lesz még az Istennek szolgálni
Akarók csoportja a Földön,
Kik lehetővé teszik lelkek,
Gonosztól való szabadulását.

Vannak kik őszinte lélekkel,
Keresik az igazságot,
És ha megtalálták szívesen,
Adják közre útkeresőknek.

Ha sötétség van is ők lesznek,
Akik meggyújtják hit lámpását,
Mely világít előre vetíti fényét,
Őrhelyükön sziklaként szolgálnak.

Bizonytalan tétova lelkek
A fénysugarukat követve,
Ha nem is biztos lépésekkel,
De tudnak előre haladni.

Még nyitva áll Isten országa,
Minden szerető ember számára,
Csak az odavezető útra,
Kellene rátalálnia.

Keressétek Isten Országát,
És annak örök igazságát,
Azok szerint építsétek meg,
Magatok életvilágát.

E világ majd beilleszthető
Legyen Isten törvényeibe,
Hogy a kegyelem elvégezhesse
Rajta tudatlanság botlásait.

Db. 2019.10.ÚJ FÖLD

Immár létezik az Új Föld,
Ötödik dimenzióban.
Lágy, finom energiája,
Szivárványszín káprázata.

Mindent isteni fény tölt fel,
Áthatóan ragyogóak,
S tele vannak élettel,
Békével, szeretettel.

Energia dús fák között,
Csodálatos madaraknak,
Hallatszik ékes hangja.
Bokron éden gyümölcsök,

Erdei lények, tündérek,
Szárnyaikkal röpülnek.
Táplálékuk gyümölcseik,
Virágméz és növényeik.

Különböző színes virág,
Formáiban mindegyik más,
Folyamatos fényáramlás,
E világ milyen csodás.

Tengere és óceánja,
Áttetsző, mesés, türkizkék,
Magával ragad látványa,
Oly simogató hulláma.

Itt élő lelkek ruhája,
Hófehér, ezüst és arany.
Templomból gyémántfény árad,
Szól a hárfa halk muzsika.

Ide nem jut be majd soha,
Állatfaj mely ragadozó,
Sem emberlélek haragvó,
Szereteterő a fenntartó.

Db. 2019.11.

TÚLVILÁG TÖRVÉNYEI

Életünk boldogulása,
E földi világban,
Szellemi törvények betartása,
Fokozata szabad akaratunkban.
Törekvés a tökéletesedésre,
Abszolút jó érvényesülésére,
Önzetlen szeretet kifejtése,
A lélek szellemesülése.
Érzelmi, értelmi lelki erő,
Fokozódik folyvást,
Gyarapodó bölcsesség, boldogság,
Jelenti a megvilágosodást.
Hűséges harcosok,
Az Úr igazságában,
Szilárd követők,
Isteni törvény betartásában.
Ki a jó szóra nem hallgat,
Sötétség útján halad,
Gonosz erőknek jó falat.
Értelme elhomályosul,
Érzelme eltompul,
Lelke elsatnyul.
Tévelygésre jutott szellemek,
Nem fogadják el a kegyelmet,
Visszautasítják Isteni törvényeket,
Megmaradnak tagadásuk mellett.
Lefokozódott lelkierejükkel,
Kárhozatba süllyednek.

Debrecen, 2016.

TEST LÉTEZÉSE

Fizikai test épségére,
Egészségére vigyázni kell.
Mindent lehet, de csak mértékkel,
A szándékos kockáztatásnak,

Mindig megvan visszahatása.
Isteni életerő a lélek,
Élteti a fizikai testet.
Összeköti testet és lelket,

Egy fényes energia szál,
Életszalag neve, ezüstfonál.
Fényből szőtt ruha átöleli
A lelket ő test s lélek szelleme.

A fizikai testünket,
Auramező veszi körül.
Védőburok tojás alakú,
Benne hét réteg található.

Az alsó három rétege,
A földi testhez tartozik,
Míg a felső három réteg,
A lélekhez tartozik.

Halálkor alsó három réteg,
Itt marad a földi világban,
Mely negyven nap alatt bomlik le
Fokozatosan a test körül.

A felső három réteg elmegy,
Lélekkel együtt a szellemvilágba,
Amíg középső asztrál réteg,
Feloldódik a légkörben.

Állatoknak és növényeknek,
Csak testük s lelkük létezik.
Ők halálukkor a légkörben,
Feltisztulnak és feloldódnak.

Majd rögtön új életmintát
Találva újra testet öltenek.
Fajokként szaporodnak,
Nincs köztes lét számukra.

Mivel hiányzik a szellemük,
Nem gondolkoznak, nincs öntudatuk.
Így öntudatlanul követik,
A természet törvényét.

Db. 2019.07. 


TEREMTÉS

Isten, mint ősforrás,
Teremtő ereje óriás.
Halhatatlan Atyai szeretete,
A világegyetemet teremtette.
Az elsődök, mint tiszta lények,
Csodálatos teremtőerővel,
Szabad akarattal rendelkeztek.
Szikrázóan ragyogó fényükkel,
A térben oly könnyedén lebegtek.
Ám jött a gőgösségnek árnya,
Egyes szellemek fényét,
Zordul elhomályosította.
Ezzel kezdődött el,
Tiszta lények bukása.
Fény és árnyék feszültsége,
Robbantotta széjjel,
Az isteni egységet,
Adó és elfogadó félre.
Kettejük között nem maradt más,
Csak az egymás utáni sóvárgás,
Mindent elsöprő érzéki vágy,
Összeköti őket a magnetikus szál.
Külön – külön az erőfeszítés,
Megnőtt tehetetlenség érzés,
Megbontotta a szeretet egységét,
Helyt adott a gyűlöletnek,
S őt követte az irigység.
Tisztán ragyogó lények,
Hová tűntek a fények?
Süllyedtek az anyagi világba,
Hol az ősi indulatok,
Arra ösztönözték őket,
Halmozzanak, legyenek önzőek.
Bálványuk lett hitük tárgya,
Hol van már a tiszta árja?
Sötétség az úr holt világba.
Isten megbocsájtó kegyelme,
Jézus példamutató élete,
Tanítása, szellemi törvénye.
Segítséget nyújt a mában,
Életed fénnyé formálásában.
Térj meg ember a fény világába,
Hit legyen utad szellem világába.
Szentlélek ereje tisztítson, vezessen.

Debrecen, 2016.