Vallásos Versek kategória bejegyzései

   FÉLTŐ SZERETET

Az ember a Földön,
Egy parányi porszem.
Egoja csúcsra tör,
Hiszi, tökéletes.

Árnyékvilág Ura,
Bábúként mozgatja,
Sötét függöny mögül,
Jókat mulat rajta.

Fény Ura szomorú,
Az arcán könny csordul.
Mi lesz veled ember?
Lelked házat hol lel?

Elhagyva testedet,
Pokol tüze éget,
Vagy a fény fogad be?
Most még eldöntheted!

Rabláncod szakítsd el,
Tisztítsd meg jellemed,
Tart még a kegyelem,
Hív, féltő szeretet.

Debrecen, 2022. 08. 14.

A HITRŐL

Nagy a hit értéke,
Ha az Isten ezzel,
Megajándékozza,
Az emberi lelket.

Hinni tudjon benne,
Egy magasabb rendű,
Jó létezésében,
Igaz szeretetben.

Lelkek jönnek ide,
Isten országából,
Lelkek távoznak el,
Mennynek világába.

Ragyogó fényből szőtt,
Lelki ruhájukból,
Itt hagynak egy szikrát,
Tápláló erőnek.

A hit erejével,
Könnyen megtalálja,
A többi kis apró,
Mennyei szikrákat.

Ezzel gazdagítja,
Lelkének világát,
Mely egyre több és több,
Fényt hordoz magában.

Lelki szemei majd,
Megvilágosodnak,
Szép fénylőkké válnak,
Fülei megnyílnak.

Életre kelt a lélek,
Látja a szépséget,
Értelme bölcsebb lesz,
S kősziklává vált hite.

Debrecen, 2022. 06. 12.ÚTON A FÉNYFELÉ

Köszönöm, hogy vagy nekem,
Drága tanító mesterem.
Mindig velem vagy,
S fogod a két kezem.
Mutatod fény utam,
Kezem el nem engeded.
Vezesd, lelkem kérlek,
Utamon hozzád, majd elérjek.
Bűneim bocsánatát így kérem,
Mert ember vagyok s vétkezem.
Légy áldott jó Jézusom,
Néked sok hálával tartozom!

Debrecen, 2015.

URAM, TÖLTS BE

Uram tölts be egészen,
Fényed a szívemen át,
A lelkemig elérjen,
Hozzá sötétség ne férjen.

Kérlek vezesd életem,
Hű szolgálatodra,
Alázattal hadd legyek,
S mit kérsz teljesíthessem.

Kezed én el nem engedem,
Vezess át próbatételeken.
Kegyelmeddel, nyújts védelmet,
Szeretet őrködjön felettem.

Uram, tölts be egészen,
Fényed a szívemen át,
A lelkemig elérjen,
Hozzá sötétség ne férjen.

Db. 2019.08.                

TUDOM JÉZUS ÉL

Tekinteted fókusza előtt,
Mikor elhomályosodik a föld,
Szemeid az égre emelve,
Menny világa nyílik meg előtted.

Arany fénysugár éri el szíved,
Lelked ajtaját Jézus nyitja meg.
Betölt a szeretet forró lángja,
Felemel téged Jézus karja.

Látni kegyelemteljes mosolyát,
Érezni tiszta fény forrását.
Hallani kedves hívó szavát,
Jőj, megmutatom Atyám világát.

Élettörvényét a szívbe írja,
Bűnöktől lelket megtisztítja.
Tanítványit kézen fogja,
Fényösvény útját megmutatja.

Aki Jézus Krisztust elfogadja,
Küldött lesz kit hív szolgálatra,
Fény, ragyogás tölti be életét,
Mert Jézus várja őt az út végén.

Db. 2019.07.

„TISZTELD ATYÁDAT ÉS ANYÁDAT!”

„Tiszteld atyádat és anyádat!”
A Legfontosabb parancsolat,
Mit Isten törvényben elrendelt,
Emberek közötti viszonyban.

Földi létben az első kihez,
Mint ember hozzákapcsolódik,
Életét adó párhoz születik,
Szülőkhöz lélekben kötődik.

Tisztelni kell az életet,
A forrást, amelyből ő is lett,
Istennek a rendelkezését,
Hogy épp ott kezdje el életét.

Ki vétkezik a szülei ellen,
Az vétkezik az élet ellen,
Ki vétkezik az élet ellen,
Nem lehet hosszú életű sem.

Nagy értékű a földi élet,
Felemel, javulásra késztet,
Mit Isten ajándékul adott,
A lélek fejlődésre kapott.

Az Úr országában nincs helye,
Tisztátlanságnak vagy bűnnek,
Eme földi létben a lelkek,
Emelkedésre kényszerülnek.

Így elérik a harmóniát,
A békesség, szeretet vágyát,
Betartva Úr parancsolatát,
Elnyerik majd Isten országát.

Debrecen, 2016.

SZERETET

Szeretet; Isteni titok,
Teremtő erő, hatalom,
Lelkekben kibontakozott,
Egyéni eltérő fokon.

Állandósuló szeretet,
Mutatja meg a mértéket,
Isteni jóság, igazság,
Szívünkben irgalmasság.

A szenvedőket látván,
Részvéttel szánakozva,
Megindult lelkülettel,
Mindig segítőkészen áll.

Nem kíván már bosszút állni,
Megtanult megbocsájtani,
Sérelmet elfelejteni,
Szeretettel elfogadni,
Imával fájdalmat enyhíteni.

Ez a szeretet törvénye,
S ki beleéli magát,
Szerez lelkének harmóniát,
Vagy érzi érdes oldalát.

Debrecen, 2015.

SZENTHÁROMSÁG HÁRMAS ÜNNEPKÖRE

A karácsony, Mennyei Atya,
Végtelen szeretetének ünnepe.
Aki fiát Isteni szférából,
Küldte lesüllyedt földi világba.

Ekkor ki Jézust szívébe engedi,
Ő megszületik ott és betölti.
Jézus szeretettből alámerült,
Mutatja világító fáklyaként,

A hazafelé vezető utat.
A Messiás, Megváltó Isteni
Szeretet ünnepe a Húsvét,
Amelyben feláldozza önmagát,

Megtisztulásért az emberiségért.
A gonosz erejét oldva, bontva,
Szeretet elvét táplálékúl adva.
Megerősíti, megvilágítja,

A mélyre zuhant emberiséget.
Tanításaival irányt mutat,
A megvilágosodás útján.
Pünkösd, Szent Szellem tűzkeresztsége.

Atya kegyelmi ajándékainak,
Beteljesülése Szentlélek által.
Húsvét, örök élet felkínálása,
Pünkösd, az élet megélése.

Kik ismerik Jézus tanításait,
S követni akarják útmutatásait,
Pünkösd, eggyé ötvözi számukra,
A megélést tűzkeresztség által.

Pünkösd a lélek felszabadulása,
Az élet megszentelődése.
A Szent Szellem ajándéka erő,
Mely lélekre száll s megszentelődik,

Vele testünk és életünk.
Hajlékunk Isten hajlékává lesz,
A test Szentlélek templomává lesz.
Pünkösdkor kitöltekezik mindenkire,

Aki befogadja életébe.
Hatalmas egyesítő ereje,
Örök hajnalba jár, kit Szent Szellem vezet,
Csodák történhetnek, csodákat tehet.

Db. 2019. 04.SZABAD VAGYOK

Szabad vagyok,
Mint a madár,
Már nem vagyok,
Kalitkába zárt madár.
Jó ez így nekem,
Felhők fölött is létezem.
S az Urat, hűen követem.
Járom keskeny fényösvényed,
Néha elbukom, Te megérted.
Megbocsájtó szereteted,
Felszárít minden könnyet.
Kérlek, ne adj szerelmet,
Mert szenvedély tüze eléget.
Nem akarom, már nem!
Értsd meg nagyon félek,
Eléggé meggyötört az élet,
Beteljesítettem küldetésem.
Már tisztán élek,
Hívogató fényed útján,
Alázattal szolgállak téged.
Bárány felhők felett,
Kezed nyújtottad felém,
E szikrázó fénysugarat,
Megragadtam én.
Szeretettel vezettél át mélységen,
Egyedül csak Te vagy reménységem!

Debrecen, 2015.

REMÉNY

Remény megmutatja a célt,
Tájékozódó képessé,
Teszi az emberek lelkét.
Előmozdít befutni,
A fejlődés útjait.

Mindenki remél valamit,
Legapróbb vágyunk is,
Mit kitűzünk reméljük,
Megvalósul és teljesül.

Bűnbocsánat, kegyelem,
Kik nyitnak Jézus fele,
Csak azoknak adatik,
Felvállalják és élik.

Mindig csak az történik,
Mi jobban célravezető,
Lelkünk így fejlődik,
Reményteli úton emelkedik.

Debrecen, 2015.