Alkalomra Versek kategória bejegyzései

SZÉLÖRVÉNY


Elvonul a sötét árny,
Nyomában zúgó szél jár,
Aranyfényű spirálban,
Örvénylik a világban.

Honnan jön és merre tart,
Arra fúj, merre akar,
Hallod hangját, nem látod,
Lelkeden a tűz ragyog.

Megtisztított, átölelt,
Szeretettel felemelt,
Szívedet megnyitva,
Szentlelket befogva.

Debrecen, 2023. 05. 29.

ANYA

Közeleg az Anyák napja,
Emlékeimben kutatva,
Talán nem mondtam elégszer,
Ám, szeretetem átölel,
Lelkemben őrizlek Anya.

Magasztos példát mutattál,
Az élet sodrásaiban,
Oly tisztességgel helyt álltál,
Miránk nagy gonddal vigyáztál,
Lelkemben őrizlek Anya.

Az elevenségem láttán,
Homlokodon a barázdák,
Talán néha elmélyültek,
Ám, szereteted átölelt,
Lelkemben őrizlek Anya.

Az angyalokkal fényben jársz,
Lelked átöleli imám,
Bárányfelhőkön utazva,
Olykor le – le nézel reánk,
Lelkemben őrizlek Anya.

Debrecen, 2023. 04. 15.

HÚSVÉT ÜNNEPE

Jézus Urunk megszületett,
Így kaptak lelkek kegyelmet,
Lehozta szeretet törvényét,
Értünk vállalta nehéz életét. 

Példabeszédekben tanított, 
Sok betegséget meggyógyított, 
Kik tanítását nem értették,
Megkínozták, megfeszítették.

Ám harmadnapra feltámadott,
A bűneinktől megtisztított,
A lélek örök életet kapott,
Ezért hálával leborulok. 

A MEGVÁLTÁS ÜNNEPE

A Messiás, Megváltó Isteni
Szeretet ünnepe a Húsvét, 
Végtelen szeretetből alámerült,
Feláldozta önmagát érettünk.

A gonosz erejét oldva, bontva,
Szeretet elvét táplálékul adva,
Megtisztulásért az emberiségért,
 A léleknek örök életéért.

Aki Jézust szívébe engedi,
Szeretetnek lángjával betölti,
Tanításával irányt mutatva.
Megerősíti, megvilágítja.

ADVENT ÜZEN

Advent vasárnapjain,
Négy gyertyának lángjai,
Sorban fel – fel lobbannak,
Ünnepe jön karácsonynak.

Fehér, lila, rózsaszín,
Hit, remény és szeretet,
Ragyognak a szívekben,
S lelkek fénnyel telnek meg. 

Az angyali seregek, 
Üzenetet küld neked,
Figyelj az égi jelre,
Jézus Földre érkezett. 

Debrecen, 2022. 11. 26.

 A LELKEK ÜNNEPE /November 1/

Alkony ül a temetőre,
Fellobban a gyertyák fénye,
Sírokon virágfüzérek,
S az imák szállnak csendesen,
Átsuhannak az éteren.
E nap, a lelkek ünnepe.

Fájdalommal telt szívekben, 
Felvillannak az emlékek,
Arcokon könnyek peregnek,
S a kiáradó szeretet,
Összeköti a lelkeket.
E nap, a lelkek ünnepe.

Ők felhők felett léteznek,
Az angyalokkal lebegnek,
E napon hozzánk érkeznek,
S lágy szellőként érintenek,
Újra együtt ölelkeznek.
E nap, a lelkek ünnepe.

Debrecen, 2022. 10. 26.
 

NEBULÓ FARSANG

Jelmezükben farsangolnak,
Nebulók az óvodában.
Ki – ki maga jelmezében,
Ügyeskedik tettre készen.

Bátor barátunk farkas lett,
Végig Piroskát kergette.
Alfréd kacsa tipeg, totyog,
Ruhájában el – elpotyog.

Mackó pajtás hasát tömve,
Orra alatt nagy dörmögve,
Finom szendvics és a süti,
Boldog az, ki mind megeszi.

Ugrifüles nagyot ugrik,
A salátán nem osztozik.
Teknőc Ernő addig játszik,
A maradékra pályázik.

A körközepén királylány,
A királyfira fókuszál,
Csók csattan az orcájukon,
Jót nevetnek így egymáson.

Ők nyertek a farsangjukon,
Megosztoznak a díjukon,
Puncstortából mindenki kap,
Véget is ér a nagy farsang.

Db. 2019.02.

NOVEMBER ELSEJE

November elseje megemlékezés napja,
Emlékezünk drága eltávozottjainkra.
Kik szellemvilágban éltek ott fent,
Mi mécsest, gyertyát gyújtunk itt lent.

Spirális fényörvénnyel emelkedett fel lelketek,
Most gyönyörű szférákban élitek életeteket.
Letettétek e földi világ súlyos terheit,
Szabadon szárnyaltok fénylő angyalként.

Szeretetünk örök lángja hozzátok száll,
Ti szellők simogatásával válaszoltok reá.
Szemünkből könny arcunkon végig pereg,
Közösen töltött életutunk fel – feldereng.

S majd, ha mi szívünk is utoljára dobban,
Örömteli találkozásunk lesz csillagokban.
Szentlélek tűzétől tündököljön lelketek,
Missziós utatokon Isten áldása kísérjen.

Debrecen, 2015.

HALOTTAK NAPJA

Értetek szólnak a harangok,
Oh, ti drága szeretet lelkek,
Elhagytátok földi pályátok,
S már szivárvány túlpartján jártok.

E napon egyszerre ünnepel,
Benneteket a Föld és az Ég,
Szabad lelketeket hívja,
Szerető megemlékezés.

Gyertyáknak, mécseseknek fénye,
Fellebben a fátyolon innen,
Ti angyalként suhantok kérésre,
Hol könnycseppet ejtenek értetek.

Szellővel simogattok lágyan,
Szívünk érzi ölelésetek,
Szánkkal hálaimát rebegve,
Kívánunk, boldog örök életet.

Debrecen, 2019. 09.ÚJÉV

Írta: Poór Edit – Nagy Károly

Borgőzös felhő,
Durran a pezsgő.
Ó, évre, Új év
Malac szerencsét.

Mit kívánhatnánk:
Áldásos békét,
Örömöt, mókát,
Asztalra récét.

Boldog legénynek,
Szorgos menyecskét.
Nehéz életnek,
Jó lét reményét!

Debrecen, 2016.