VERSEK kategória bejegyzései

SZÉLÖRVÉNY


Elvonul a sötét árny,
Nyomában zúgó szél jár,
Aranyfényű spirálban,
Örvénylik a világban.

Honnan jön és merre tart,
Arra fúj, merre akar,
Hallod hangját, nem látod,
Lelkeden a tűz ragyog.

Megtisztított, átölelt,
Szeretettel felemelt,
Szívedet megnyitva,
Szentlelket befogva.

Debrecen, 2023. 05. 29.

ARANYFONÁL

Az Úr Aranyszálat adott,
A Magyarnép kezeibe,
S megtartja a maradékot,
Bizonyságba vezetve.

A hit világát követve,
Érzéseket és értelmet,
E meggyőződéseknek,
Életelvként alávetve.

A Föld utolsó napjai,
Immár küszöbről elléptek,
Ám, Aranyfonalat követve,
A maradék megtartatik.

Láttatik a Föld múlása,
Katasztrófák felgyorsultak,
S környezetkárosítása,
Immár megállíthatatlan.

Szeretetlenség tűzként terjed,
Felégeti a szíveket,
Kopár, sivár lesz az élet,
Kárhozatba vész a lélek.

Isten Aranyszála éltet,
Ó, Magyarnép végre ébredj,
Érezd idő sürgetését,
Vállald az Úr küldetését. 

Db. 2023. 05. 17.

LÓTUSZVIRÁG

A levegő megrezzen,
Angyal beköszön éppen,
Tündököl fényében,
Szeretet lényében.

Mosoly megvillan arcán,
Vidáman néz le reám,
Kezében Lótuszvirág,
Jelkép a lélek útján.

Ezüstfehéren megcsillan,
Ragyogó szirmát bontja,
Édeskés illata árad,
Mennyei varázslat. 

Debrecen, 2023. 05. 12.

ANYA

Közeleg az Anyák napja,
Emlékeimben kutatva,
Talán nem mondtam elégszer,
Ám, szeretetem átölel,
Lelkemben őrizlek Anya.

Magasztos példát mutattál,
Az élet sodrásaiban,
Oly tisztességgel helyt álltál,
Miránk nagy gonddal vigyáztál,
Lelkemben őrizlek Anya.

Az elevenségem láttán,
Homlokodon a barázdák,
Talán néha elmélyültek,
Ám, szereteted átölelt,
Lelkemben őrizlek Anya.

Az angyalokkal fényben jársz,
Lelked átöleli imám,
Bárányfelhőkön utazva,
Olykor le – le nézel reánk,
Lelkemben őrizlek Anya.

Debrecen, 2023. 04. 15.

HÚSVÉT ÜNNEPE

Jézus Urunk megszületett,
Így kaptak lelkek kegyelmet,
Lehozta szeretet törvényét,
Értünk vállalta nehéz életét. 

Példabeszédekben tanított, 
Sok betegséget meggyógyított, 
Kik tanítását nem értették,
Megkínozták, megfeszítették.

Ám harmadnapra feltámadott,
A bűneinktől megtisztított,
A lélek örök életet kapott,
Ezért hálával leborulok. 

A MEGVÁLTÁS ÜNNEPE

A Messiás, Megváltó Isteni
Szeretet ünnepe a Húsvét, 
Végtelen szeretetből alámerült,
Feláldozta önmagát érettünk.

A gonosz erejét oldva, bontva,
Szeretet elvét táplálékul adva,
Megtisztulásért az emberiségért,
 A léleknek örök életéért.

Aki Jézust szívébe engedi,
Szeretetnek lángjával betölti,
Tanításával irányt mutatva.
Megerősíti, megvilágítja.

A MÚLT FÁTYLA

Múltnak fátyla már eltakar,
Emlékek hídja zárva tart,
Rozsda eszi a kapuját,
Segíti feledés homályát.

Kevélység jön a mihaszna,
Magát meg nem hazudtolja,
Feltöri kapunak zárját,
S az emlék, mint folyó árad.

Égőn facsarja a szívet,
A múltnak leheletétől,
Pillanatra megfagy a lélek,
Emlékek hídja romba dől.

Ám a szeretet mindent legyőz,
Fájó érzéseket töröl,
Szívnek húrját megjavítja,
Fénylő lelket meggyógyítja. 

Db. 2023. 02. 24.

IDŐKERÉK

Elhagytad a múltad,
Úton vagy a mostban,
Jelened az élet,
A szeretet éltet!
Fut az idő, szalad,
Időkerék halad.

Őrizd a jelened,
Szeretetet féltsed,
Árny hozzá ne férjen,
Mert a mostból, múlt lesz!
Fut az idő, szalad,
Időkerék halad.

Múltad lesz jövőd,
Mi megírja sorsod,
A két világ között,
Csak a lélek örök!
Fut az idő, szalad,
Időkerék halad.

Debrecen, 2023. 02. 05.

ÁLMOK HÍDJA

Éjszaka sötétjében,
Tündököl Hold fénye,
Hívogat csillagoknak,
Ragyogó ösvénye.

Fények útján lebegek,
Átölel a szeretet,
Álmok hídján vársz reám,
S angyalszárnyon érkezem. 

Elsuhan a pillanat,
Álmok hídja megmarad,
Összefűzött fényszálak,
Soha el nem szakadnak. 

Db. 2023. 01. 23.

A SZERETET ÖRÖK

A szeretet fénysugara,
Mosolyt csal az arcokra,
Él, parányi szikrákban,
Csodát tesz a világban.

Átöleli lényedet,
Megkeresi szívedet,
Hol parázsként pihen meg,
Az éledő szeretet.

Lélek hárfa húrjait,
Angyal lágyan pengeti,
Mennyei dallam szólal,
S a szív ütemre dobban.

Szellő szárnyán érkezik,
Arany fénye megérint,
Lángra gyúl a szeretet,
Őrizd féltőn lelkedben.

Db. 2023. 01. 17.