IMA AZ IGAZ ÚTÉRT

Adjon a mindenható,
jóságos Atya a ti lelketekben,
nagy világosságot, elég erőt,
ahhoz, hogy érzéseitekben,
cselekedeteitekben, beszédeitekben,
az igazság törvénye szerint tudjatok élni.

Imádkozzatok mindazokért,
akiket nehezen lehet a jó és igaz felé megnyerni.
Imádkozzatok azért, akik eltévedtek 
és semmi körülmények között,
ne ítéljétek el őket,
mert az ítélet, Istennél van.

Imádkozzatok érte, hogy a jó Isten,
világítsa meg lelkét,
hogy megtalálja az igaz utat.
Jót és az igazat, megtudja 
különböztetni, a hamistól.
Imádkozzatok, hogy a hamisat elhagyja.

Maradjatok hűek és tiszták,
Minden túlzástól igyekezzetek megszabadulni.
Bízzatok az Úrra mindent,
az életetek legyen olyan,
mint amelyre az Úr elhívott titeket.

Cselekedjetek jól, helyesen,
Isten akarata szerint,
akkor ti elvégzitek,
a magatok munkáját,
amiért a földre jöttetek.

Legyetek Krisztus követői,
országának igaz munkásai.
Isteni kegyelem világítsa meg értelmeteket,
Isten áldása legyen,
minden jóakaratú, tiszta törekvésen.
Ámen.

Forrás: Kiáltás az utolsó órában 
      Debrecen, 2019.10.