SZFÉRÁK

Nap, Föld légkörbe áramlása
Során s Földből való kiáramlás
Következtében, gőzök keletkeznek.
Melyek a mikro kozmikus világ,

Magvát képezik nehézkedés,
Körforgás törvényét követik.
Spirálban hét légköri gyűrűt
Képez a Föld és a Nap között.

Földhöz közelebb eső gyűrűk,
A leganyagiasabbak,
Míg távolabbiak szellemibbek.
Minden légköri gyűrűben,

Hét szféra található.
A Napnak hat napköre van.
Szférák s légköri gyűrűk között,
Nincsenek éles határvonalak.

Itt a fokozataik szerint,
Helyezkednek el a lelkek.
Melyet fejlettségi minőségük ad,
 Földi életük befejezésével.

Bűnük súlya s gyakorisága,
Lefelé húzza a lelket.
Rárakodik mint negatív erő,
S visszaszületés kötelező.

Amikor jelleme feltisztul,
Már nincs visszahúzó erő.
Földre születése nem kötelező,
Önként vállalhat missziós utat,

Szeretet ereje visszahozhat.
Ilyenkor tanító és segítő,
Szeretteit felemelő,
Szolgálatot végző küldött.

Magával hozza megszerzett
Képességeit mellyel Isten
Szolgálatába állítja,
Életét és tevékenységét.

Létét már maga választja,
Lehet valakinek őrangyala,
Avagy szférákban feladata.
Ez a lelki fejlődés útja.

Db. 2019.07.