SZENTHÁROMSÁG HÁRMAS ÜNNEPKÖRE

A karácsony, Mennyei Atya,
Végtelen szeretetének ünnepe.
Aki fiát Isteni szférából,
Küldte lesüllyedt földi világba.

Ekkor ki Jézust szívébe engedi,
Ő megszületik ott és betölti.
Jézus szeretettből alámerült,
Mutatja világító fáklyaként,

A hazafelé vezető utat.
A Messiás, Megváltó Isteni
Szeretet ünnepe a Húsvét,
Amelyben feláldozza önmagát,

Megtisztulásért az emberiségért.
A gonosz erejét oldva, bontva,
Szeretet elvét táplálékúl adva.
Megerősíti, megvilágítja,

A mélyre zuhant emberiséget.
Tanításaival irányt mutat,
A megvilágosodás útján.
Pünkösd, Szent Szellem tűzkeresztsége.

Atya kegyelmi ajándékainak,
Beteljesülése Szentlélek által.
Húsvét, örök élet felkínálása,
Pünkösd, az élet megélése.

Kik ismerik Jézus tanításait,
S követni akarják útmutatásait,
Pünkösd, eggyé ötvözi számukra,
A megélést tűzkeresztség által.

Pünkösd a lélek felszabadulása,
Az élet megszentelődése.
A Szent Szellem ajándéka erő,
Mely lélekre száll s megszentelődik,

Vele testünk és életünk.
Hajlékunk Isten hajlékává lesz,
A test Szentlélek templomává lesz.
Pünkösdkor kitöltekezik mindenkire,

Aki befogadja életébe.
Hatalmas egyesítő ereje,
Örök hajnalba jár, kit Szent Szellem vezet,
Csodák történhetnek, csodákat tehet.

Db. 2019. 04.