FOHÁSZ A BETEGEKÉRT

Ó, Uram!
Hallgass meg kérlek.
Fogadd el imámat,
Gyógyulni kívánó,
Betegek nevében.
Bocsáss meg nekik,
Botladozó vétkeikért,
Irgalmas kegyelmeddel,
Betegségeikből oldozd fel.
Gyógyító fényeddel,
Testüket töltsed fel.
Jézus nevében,
Örvendjenek egészségben.
Áldásod, minden betegséget elérjen,
Gyógyító erőd, mindenkire terjedjen.
Légy áldott Uram mindenért!
Köszönöm, hálatelt szívvel,
Hogy meghallgattad imám a betegekért.
Uram, legyen meg mindenkor,
A Te akaratod.
Úgy legyen, Ámen.

Debrecen, 2017.