Spirituális Versek kategória bejegyzései

SZELLEMI TŰZ

A szellemi tűz világít,
A szellemi tűz lelkesít,
Mely egy fényforrásból ered,
Nélküle sötétség lenne.

Jelenthet komoly értéket,
Avagy felperzselő tüzet.
Szenvedélyek felégetnek,
Indulatok felperzselnek.

A lelkesedésnek tüze,
Elvégzi tisztító munkáját,
Átsegít akadályokon,
Fejlődésben visz előre.

A hitben, a reménységben,
Szeretetben eleven tűz ég.
E tűz soha ki nem alszik,
S jelenti örökéletet.

            Debrecen, 2020. 01.               


SZABAD AKARAT

Isten szabad akarattal,
Teremtette a lelkeket.
Tökéletes szabad akarata
Van mindenkinek a jóra.

Vagy akár ösztöneinek
Engedve szenvedélyeivel,
Rabszolgává tegye önmagát.
Ez a lélek fejlődésének,

Alfája és Omegája.
Ez dönti el a sorsunkat,
Életünk kulcsa boldogulásnak,
Avagy gyötrelmünk okozója.

Becsületben élni, más jogát
Nem sérteni, kinek – kinek
Meghagyni szabad akaratát,
Ez a hármas aranyszabály.

Valaki, minél jobban tiszteli,
Másoknak a szabad akaratát,
Annál inkább elfogadóbb,
Megértőbb és megbocsájtóbb.

Ki, milyen életet akar
Magának, olyanban van része.
A rossz döntéseknek mindig,
Meg van a visszahatása.

Ezek olyan tapasztalatok,
Fájdalmak és gyötrelmek árán,
Melyek tanulságúl szolgálnak,
Lelkünk fejlődés irányának.

Minél fejlettebb egy lélek,
Annál határozottabb az öntudata.
Így határozottabban tudja,
Kivonni magát a lehúzó

Erők hatásai alól.
Jó döntéseknek is megvannak,
A maguk pozitív hatásai,
Minél több jó döntést hozunk,

Annál jobb minőségű életünk.
Sok küzdelem vezet odáig,
Felismerni azt, hogy mások
Elvárásai irányítanak.

A lélek mindaddig nem halad
Saját életútján, ameddig
Kényszerítő körülményeknek,
Külső hatásai alatt áll.

Magunk kérjük az életet,
Magunk szabjuk pályánk irányát,
És életünk feladatait,
Lelkünk érzi ez irányelvet.

Ráhagyatkozva kell követnünk,
Felvállalt feladatainkat
Életünk során beteljesítenünk,
Hogy sorsunk akaratát véghez vigyük.

Debrecen, 2019.07.
RÁD GONDOLOK

Duál testvérem rád gondolok,
Szívem mélyéből egy érzést hozok.
Egykori életünk nyoma,
Lelkünk szentélye hordozza.
Tiszta áldott szerelmünk,
Akkor be nem teljesült,
Ádáz harc elvette életünk.
De az igaz szerelemnek,
A halál nem vet véget,
Elodázza egy új élet.
Most találkoztunk,
S szerelmünk újra élhet.
Pörögnek elém a képek,
Nem akarlak elveszíteni téged.
 Szeress úgy, mint akkor kérlek,
Én szeretlek tiszta szívvel téged.
Legyen szerelmünk hű és örök,
Isten áldásával fényben is örök.

 Debrecen, 2015.

ŐSHAZA

Nézd a felhőtlen kék eget,
Lásd mögötte a mélységet,
Nem csak földön élsz életet,
Lelked őshazája van fent.

Napsugara ragyogja át,
Az égi és földi szférát,
Aranylófény világosság,
Szivárvány a fátyolon át.

Lelked rezgő suhanása,
Hárfa szólam muzsikája,
Angyaloknak boldog tánca,
Érkezést örömmel várja.

Megpihen a fáradt lélek,
Hosszú volt a földi élet,
Súlyos terhek letétele,
Vállaltpálya bevégezve.

Érdem szerint az ítélet,
S új feladat vár majd lent,
Erővel feltöltekezve,
Életterved felépítve.

A szereteted visszahoz,
Földünk neked újra forog,
Elkísérnek az angyalok,
Itt várnak boldog rokonok.

Debrecen, 2017.

ŐRSZELLEMEK

Kik itt a földre születnek,
Mindig kapnak őrszellemet,
Magas légköri gyűrűből,
Életútján kíséretűl.
Soha nem vagy egyedül,
Kérd csak bátran segítségül.

Angyalok rendje,
Missziós szellemek,
Segítik földi életed.
Igazság szerető lélek,
Hallja angyali éneket,
Lelkiismeret szaván szól,
Csak hallgasd szívedet.

A Mentő angyalok,
Kisebb csoportok,
Balesetek helyszínén,
Érkeznek elsőként.
Gyógyító szellemek serege,
Orvosok segítő ereje.

Imádkozz gyógyulásért,
Tiszta, erős delejességükért.
Megkapod közvetlenül,
Rendkívüli a gyógyeröjük.

Fájdalom, kétségbeesés óráiban,
Imád által köréd szállnak,
Isten akaratában való megnyugvásban,
Hitednek is erőt adnak, őket hívjuk, 
Vigasztaló angyaloknak.

Az Értelem szellemei,
Igazság képviselői,
Gondolatainkra hatnak,
Tudatunknak bölcsességet adnak.
Vannak, kik a Békét őrzik,
Viszálykodás ellen hatnak.

A Szeretet angyalai,
Hintik el a szerelem csiráit,
Menyben kötött házasságok,
Földi megvalósulások.

Médiumok vezető szellemei,
Vigyázzák földi lelkeket,
Kiknek küldetése,
Föld és ég összekötése.
Megszabott létünk végén,
Imádkozva megyünk haza.

Elkísér majd minket,
A Halál szerető angyala.
Megtért szellem végez,
Magasabb légkörbe emelkedve,
Missziós tevékenységet,
Ez a szolidaritás, szeretet törvénye.

Debrecen, 2016.


ÖRÖK SZERELEM

Létezik egy ősi világ,
Innen születtünk, ide érkezünk.
Lelkünk örökké él e szférákban,
Soha meg nem szűnik a hullámzásban.

 Isteni szikra ősidőkben kettéhasadt,
S a két lélek között örök szerelem maradt.
Az érzés egyedi és csak közöttük teljes,
Hiszen égi szerelem a földitől mentes.

Ők örökké összetartoznak lényükben,
Éljenek külön bár mely létezésben,
Szeretet fényük sugarával,
Megtalálják egymást a világegyetemben.

A földi világban felismerni, hogy Ő az,
Isteni kegyelem egy boldog csoda.
De földi életük kimenetelét meghatározza,
Születésükkor felvállalt életforma.

Bár beteljesülés vágya föld hatalma,
Hinni örök szerelemben, összetartozásban,
Az égi hatalom csodája.
Egykor megvalósul majd az álom,
S örökre eggyé olvadunk lélekpárom.

Debrecen, 2013. ŐRANGYAL

Őrangyalokat úgy képzeled,
Csak felhők fölött léteznek.
Más dimenzióban,
Energia testtel rendelkeznek.
Vigyáznak rád,
Bajban mindig segítenek,
Hidd el őrzőangyalok,
A földön is léteznek!
Észre sem veszed,
Utatok egymás mellet vezet,
Őrzőangyali szemek,
Vigyázzák életetek!
Okát a múltadban keresd,
Szeretet szála vonz benneteket.
Nem kell melletted legyen,
Összefűzi lelketeket,
Őszinte baráti szeretet.

Debrecen, 2015.

MÉDIUMOK

Ők kötik össze, földet és eget.
Pszichikai érzékenységükkel,
Szellemekkel érintkeznek.
Próféták, látnokok,
A világban mindig voltak.
Hivatás vagy szolgálat,
Életre szóló feladat.
Kik az úr templomának,
Felszentelt papjai,
Lelkeket segítenek,
Isten útjára vezetni.
Angyalok képezik és védik,
Az életük egy küldetés.
Rendíthetetlen hitük,
Odaadó szeretetük.

Debrecen, 2016.

MÁS ÁLLAPOT

Sorsomat már fent megírtam,
Ám, leszületéssel felejtődnek a megírtak.
Nem értettem a történtek okát,
Tudtam senki sem kerülheti el sorsát.

Szükség volt a más állapotra,
Hogy bekövetkezhessen a csoda.
Nagyon féltem, de hittem,
Istennek célja van velem.

Mély álom után ébredéskor,
Már megjutalmazott Istenem.
Átélhettem más állapotban a létet,
Ébredéskor áthozhattam a képet.

Arany energia függöny kísérte érkezésem,
Ahogy a csillogó fénykapun átléptem.
Csodálatos fátyolként lebbent a térben,
Köszönöm Istenem, hogy ezt megértem.

Mély álomba merülve nézegettem,
Láttam, hogy dolgoznak értem.
S ahogy lélekként közlekedtem,
A lélekpáromra ráismertem.

Amit földi testünk addig eltakart,
Azt a lélek most könnyen áthidalt.
Földön túli érzést magammal hoztam,
Mely ősi kötésünk által lángra lobbant.

Debrecen, 2011.

LÉLEK UTAZÁSA

Lélek elhagyva a testet,
űrutazásba kezdett.
Hullámokban emelkedve,
még tartja a Föld légköre.
Mily gyönyörű e kék bolygó,
körbe fonja arany háló.
Légkör szélén időkapu,
őrzi két hatalmas Kerub.
Kapun túl fátyol lebben,
ott már az idő végtelen.
Lelkek lebegnek fényesen,
segítenek új jövevényen.
Melléje suhan két angyal,
körül fonják szárnyaikkal.
Együtt lebegnek Szférákon,
S szellemvilág feltárul.
Nap sugara nem látható,
de minden fénytől áradó.
Kék, rózsaszín, fehér, arany,
rubin, ezüst, lila, smaragd.
Fák, virágok és források,
mint tündöklő gyémántok.
Zene léleknek kellemes,
Szférán a hárfa húrja zeng.
Az utazásnak végével,
angyalok kíséretével,
időkapunál megállva,
lélek, elköszön hálával.
Földön teste visszavárja,
érvényesül Föld vonzása.
Ezüst fonala vezeti,
Napfonaton beérkezik.

Debrecen, 2020.02.