Alkalomra Versek kategória bejegyzései

SZENTESTE

Fenyőfák díszbe öltöznek,
Színes gömbök, csillagszórók,
A fa alatt ajándékok.
Felcsendül egy régi dallam,
S énekszóval örvendeznek.

Szívek nyílnak Fénykapuján’,
Szeretet lángja sugarán,
S összeérnek lélekszálak.
Ünnepelnek itt e Földön,
Ünnepelnek Égi honban.

A Megváltó megszületett!
Asztal körül meghitt család,
Angyalok a Fényasztalnál’.
Valahol egy sóhaj felszáll,
Remény suhan Csillagútján’.

Debrecen, 2021. 12.16.

SZENT KARÁCSONY

Szent karácsony éjjelén,
Megjelent az égi fény,
Megszületett Jézusunk,
Ő lett megváltó Urunk.

Példakép az élete,
Megható szeretete,
Arcán ülő mosolya,
Gyémánt fény beragyogja.

Tisztaság és szelídség,
A tudása bölcsesség,
Példákon át tanítja,
Ki szívébe fogadja.

Alázat és szerénység,
Becsület és tisztesség,
Mindig mértékletesség,
Ilyen a jó keresztség.

Imáink hozzád szólnak,
Bűnök megbocsájtatnak,
Áldásod sugárzik ránk,
Életünk minden napján.

Hálával telt szívünkkel,
Szent Karácsony Ünnepén,
Kérünk téged lelkünkkel,
Fogadj asztalod köré.

Debrecen, 2016.

PÜNKÖSD

Írta: Poór Edit – Nagy Károly


Ébredj ember, nyisd ki szíved!
A leáradó fényével,
Most Szentlélek tisztít téged!

Imádkozzál kegyelemért,
A földön élő lelkekért,
Bűneink bocsánatáért!

A fénnyel kísért égi tűz,
Feltisztít, perzsel, bűnt elűz,
Így fogad minket Istenünk!

Debrecen, 2016.

NÉVNAP

Névnapodra köszöntelek,
Kívánok jó egészséget,
Örömteli vidámságot,
Teljesüljön kívánságod!

Ünneplésed legyen méltó,
Sok kívánság és a jó szó,
Elkísérjen e napodon,
Légy boldog névnapodon!

A sok jóból sosem elég,
Szeretetem mindig elér,
Minden napok kertjeiben,
Terem egy szál virág neked!

Db. 2019.11.

MIKULÁS VÁRÓ

Ma este jön a Mikulás,
Már elküldtem a listát.
A csizmámat kipucolom,
Az ablakban had, csillogjon.

Reggel majd korán felkelek,
Várom, hogy benne mit lelek.
Sok – sok finom apró csoki,
Biztosan a kedvenceim.

Lefekszem ma este hamar,
Meglepődik anya rajta.
Mikulást én nem váratom,
Lássa mindig szót fogadok.

Becsukom a szemeimet,
Álom tündérek eljönnek.
Szárnyaikon ellebegek,
Reggel frissen felébredek.

Db. 2019. 10.

LÉGY KÉSZEN

Légy készen, várj az Úrra,
Várd, hiszen Ő közel van!
Kísérő angyalszárnyak,
Már mellettünk suhannak!

Most más ez a karácsony,
Magányosabb, csendesebb.
Elhalkul világ zaja,
Hallhasd, az Úr érkezett!

Alázatos imával,
Hálával telt szívekkel,
Bűnbánó, megtért lélekkel,
Tekinteted emeld fel!

Fénylő csillag mutatja,
Az égbolton majd újra,
Évszázadok múltával,
Eljön az idő újra.

Fénysereg Ura érkezett,
Megharcolja életed,
Szeretet erejével,
Győz a sötétség felett!

Átragyog már a fénye,
A világmindenségen,
Várj az Úrra, légy készen,
Várd Őt hittel s reménnyel!

  Debrecen, 2020. december 15.

KÖSZÖNTŐ

Szeretettel köszöntelek,
Születésnapodon téged,
Isten áldja minden lépted,
Vigyázza az egészséged.

Béke szálljon családodra,
Fűzzön össze a szeretet,
S ölelő karjaitokat,
Szívetek lángja éltesse.

Debrecen, 2021. szeptember 4.

KIK FELHŐK FELETT ÉLTEK

Kik már felhők felett éltek,
S angyalok szférájában jártok,
Akiket nem láttunk már régen,
E napon emlékezünk rátok.

Kik velünk együtt ünnepeltek fent,
Egy – egy gyertya égjen értetek,
Minden gyertya lángja megidéz
Egy lelket s minden láng felidéz,

Egy – egy csodálatos emléket.
Szeretetszál összeköt minket,
Könnyeink arcunkon peregnek,
Bár nem ölelhettünk át régen,

E nap mégis velünk lehettek.
Gondolatunk hívó szavára,
Angyalokkal felénk lebegtek,
Csak a lágy szellő fuvallata,

Mi megérinti arcainkat.
Tudatjátok itt léteteket,
Érezzük szereteteteket,
Majdan hívó harang szavára,

Mi is követünk benneteket.
Gyönyörű mennyei szférában,
Egyesülünk lélekcsaládban,
Örömteli viszont látásban.

Db. 2020.01. 

KARÁCSONY

Karácsonyeste,
Ragyognak a díszek,
Fenyőfa köré,
Családok gyűlnek.

Égő csillagszórók,
Szikrákat szórnak,
Fényei gyertyáknak,
Fel – fellobbannak.

Felcsendül a dallam,
Mennyből az Angyal,
Szeretet lángja,
Szíveket tárja.

Tisztulás könnye,
Arcokon pereg,
Érezni lélekben,
Jézus van jelen.

Körülfon áldása,
Békés, nyugalma,
Meghitt valósága,
Létünket átjárja.

Legnagyobb ajándék,
Eljövetele,
Karácsony estének,
Megszentelése.

Db. 2019.12.

HÚSVÉT ÜNNEPE

Jézus Urunk megszületett,
Így kapnak földi lelkek kegyelmet.
Lehozta nekünk a szeretet törvényét,
Értünk vállalta nehéz életét.

Amerre járt tanított,
Sok betegséget gyógyított.
Kik, példabeszédét nem értették,
Megkínozták és megfeszítették.

De harmadnapra feltámadott,
Így a lélek örök életet kapott.
Lélek útja megtisztíttatott,
Fénylenyomatot hátrahagyott.

Kinek hite ő benne él,
Szellemi törvény szívében él.
Nyílik halál órájára,
Föld légkörének fénykapuja.

Szálló lélek alagútját,
Szivárvány fény beragyogja.
Urunk vár a túlsó parton,
Kíséretünk az angyalok.

Megterített asztal várja,
Kinek, Úr bűneit megbocsájtja.


Debrecen, 2017.