Élet-sors Versek kategória bejegyzései

ELTÁVOZOTTAK

Betegségben vagy hirtelen,
Mindannyian eltávoznak,
Kik a földi pályájuknak,
Végállomásához értek.

Eltávozás körülményét,
Leszületéskor ők maguk
Vállalták fel szeretetből.
Szenvedést a gyengébbekért,

Vagy hirtelen, kíméletből.
A Földi tehertől mentes,
Fénnyel tele világokban,
Lelkük könnyű, felszabadult.

Ne kössük hát őket ide,
Szomorú fájdalmainkkal,
Engedjük el őket szeretettel.
Hadd végezzék odaáltal,

Rájuk szabott munkájukat.
Gyújtsunk gyertyát lelkeikért,
Fény a fénnyel érintkezve,
Megérzik a szeretetet.

Boldogságtól ragyog lelkük,
Mikor imádkozunk értük.
Úr áldását nekik kérjük,
Szeretetben egyesülünk.

Testüket már befogadta,
Visszatértek földporába.
A sírhantjuknál megállva,
Emlékezzünk vándorútjukra.


Db. 2019.09.ELMÉLKEDÉS A LÉLEKRŐL

A lélek biztosíték bennünk,
Örök hallhatatlanságra.
A test csak porhüvely, ahogyan
Magasra törő sas kalitkája.

Rácsai töredeznek míg
Végül szerte - széjjel hullanak.
Kirepül az égi madár,
Isten hazájába visszaszáll.

A lélek felüláll anyagon,
Ez a lélek Isten szikrája.
Így lesz az ember hallhatatlan,
Örök szellem, mely nem semmisül meg.

A test változik, alak meggörnyed,
Haj, megőszül, érzékek gyengülnek,
Így pusztítja el anyagot az idő.
Lélekhez nem fér, mert felette áll.

Isten csak azért teremtett
Volna, hogy amit egyik kezével,
Alkotott a másikkal megsemmisítse?
Ha nincs örök élet mi értelme?

Ugyan mivé lenne az ember,
Ha nem élne szíve mélyén,
A viszontlátás gondolata?
A hervadás csak új élet kezdete,

Mely egy végtelen örök virágzás.
Ez a remény megenyhíti,
Megvigasztalja a lelket.
A Menny csodás angyali szentély,

Tiszta szeretet, világosság,
Melyben az értelem fénye,
Összeolvad a szeretettel.
Boldogságnak annál nagyobb,

Örömeit élvezzük, minél
Többet látunk az igazságból.
Világosság és szeretet,
Lélek csak ezek után vágyik.

A földön hiába keressük,
Csak Mennyországban találhatjuk.
A szeretettel itt összekapcsolt
Lelkek, ott sem válnak széjjel.

Isten az örök szeretet,
Ki szeretetben marad vele,
Élő hittel és reménnyel él.
Akik szívtől itt elszakadnak,

Egykor viszontlátják majd egymást,
Nem vesztettük el lelküket.
Földi út vége csak egy állomás,
Mert a halál csak álom csupán.

Db. 2019.08.


ÉLETÜNK CÉLJA

Minden élet célja,
A fejlődés fokozata.
Bűn – büntetlenül nem maradhat,
Utunk csak előre haladhat.

Szeretetben kiegyenlítődés a feladat,
Elfogadás, megbocsájtás kísérje utadat.
Bántalom, szeretetlenség következménye,
Az ok - okozat törvénye.

S földi világ színpadán,
Szereped vezeklés ám.
Kiegyenlítés a múltért,
Megpróbáltatás a jövőért.

Az előző életek elfedése,
Isten jótéteménye.
Sok kínos emléket borít,
Így a tisztulás útján segít.

A lélek normális élete,
Örök szellemi léte.
Testi lét csak időleges,
Örökkévalóban pillanatnyi test.

Elkísér testi létünk sajátságai,
Előző életek képességei.
Karma lefolyása hullámszerű,
Minden hetedik élet nagyszerű.

Gondolataink, szavaink, cselekedeteink,
Feljegyezve őrzik Akasa lemezeink.
Vigyázzák angyalok serege,
A kozmikus világegyetemben.

Múltból sokat töröl a kegyelem,
Isten így könnyít terheden.
Elég jelen élet kötelessége,
Tökéletlenség elleni küzdelem,
Vállalt életút mindenekfelett.

Debrecen, 2016. 
EGYEDÜL

Sohasem vagy egyedül,
Család, barát vesz körül.
Őrző angyal vigyázz rád,
Ne szomorítson magány.

A szeretetnek fénye,
Engedd feltöltse lelked.
Nyugalom és békesség,
Hagyd, hogy áradjon szerte.

Szíved ajtaján zörget,
Aki legjobban szeret,
Engedd be Őt majd oda,
Had, vezesse életed.

Biztonságot csak Ő ad,
Szeretete hatalmas.
Ismeri gondolatod,
S a karjaiban hordoz.

Örök társad bánatban,
Megvigasztal, felemel.
Higgyél benne meghallgat,
Kérdésedre választ ad.

Jézus lénye kiben él,
Tovaszáll egyedüllét,
Szeretet és békesség,
Áldása tölti el lelkét.

Db. 2019.11.

CSAK ÚGY

Ha elmondhatnám, amit nem lehet...
Megértenéd, amit most nem értesz…
Hisz a szavaimat még nem érted…
De félek mire rájössz késő lesz…

Saját árnyékod takarja fényed,
Bozót tüzeitől vérzik szíved.
Szeretetben oltalmat nem találsz,
Pedig lelked mélyén csak erre vágysz.

Szerelemnek tüze el nem érhet,
Amíg lelkedet árnyék fonja be.
Vágyaid csak vágyak maradnak majd,
Hisz az elvarratlan szál ott maradt.

Elmédet vastag burokba zártad,
Nem nyitható, kilincs csak belül van.
A segítség ereje lepereg,
Könnyek közt nézem, egy lélek elveszett.

Debrecen, 2020. 04.

BLOKK

Ismerőseim körében,
nagy divat lett a fészen,
barátomnak bejelöllek,
bár még aligha ismerlek.

Chat – ezgetés, e mailezés,
örömteli ismerkedés.
Ám, jön egy kis félreértés,
rutinból feszről törlés.

Nincs megértés, átbeszélés,
gépies mozdulat az egész,
kirekesztve másik felet,
elköszön, mint ismeretlen.

Indulat lélek mezején,
érzésekre nincs már igény.
Elmarad a lehetőség,
egy kézmozdulat az egész.

Igaz barátság a múlté,
letűnt világ a megértés,
avagy a bocsánatkérés,
elintézési mód, TÖRLÉS!

Debrecen, 2020.02.

BIZTATÁS

Te csak járd az utad hűen,
Ne hagyd bárki eltérítsen.
Az Úr mutat irányt neked,
Ebben mindig biztos lehetsz.

Ember okoskodásának,
Ha elér nehéz fullánkja,
Tépd ki szívedből azonnal,
Ne hagyd, lelked megmérgezze.

Sokszor fáj az elengedés,
Ha marad, lelked is el ég.
Lehúz magához a sárba,
Piszkos lesz lelked ruhája.


Állj ki bátran hited mellett,
Testvért az Úr hozzád vezet,
Ő egy úton jár majd veled,
Így tiszta marad a lelked.

Debrecen, 2020.02.

AZ ÉLET ÖRÖME

Az emberek célja boldogság,
Egy életen keresztül hajszolja.
Ezért eped s fárad oly sokat,
Kitudja elégíteni vágyát.

Ám, a boldogságnak vágyát,
Teljes mértékben soha
Sem tudja kielégíteni,
Hiába nem tud megnyugodni.

Lelke vágyik ismeretlenre,
Nem elérhető földi örömre.
Szív szomjazik a lelke eped,
Ha lélek fáklyája sírban kialszik,

Ugyan majd hol fogja az ember
Gyötrő vágyát kielégíteni?
A lélek Istennek elszakadt
Lehelete, teljes boldogság,

Csak Ő szárnyai alatt lehet.
Isten boldog, mert tökéletes,
Végtelenül szeretetteljes.
Végig törekednünk kell arra,

Legalább megközelítsük.
Az ember is annál boldogabb,
Minél inkább törekszik arra,
Isten hasonlósága legyen.

Sokan idegenkednek vallástól,
Tehernek, elviselhetetlenek
Tartják kötelességeit.
Nem béklyó! Szárny, mely felemel.

Igazi vallás nem követel,
Nem kell, hogy mindenről lemondjál,
Élet tiszta örömét megtagadd,
Világtól elvonulnod nem kell.

Nem kell feláldoznod az élet
Vidámságát, szelíd örömeit,
A vallásnak oltára előtt.
Szeretni az életet nem bűn.

Csak soha ne szakadj el Isten
Boldogító szeretetétől!
E szeretetet folytonosan,
Rendületlenül fent tartsd szívedben!

Ha minden változik körülötted,
Szilárdul állj meg a hitedben,
Szemeid Istenre szegezd,
Várj tőle mentő segítséget.

Vallásosság az élet minden
Állapotával összefér.
A szív vidámsága az élet
Elfogyhatatlan szent kincse.

Csak nyújtani kell kezeteket,
Hogy lelketek szomját enyhítsétek.
Kis felleg elfedi a napot,
Kis bánat árnyékot vet szívre.

De a fellegek is eltűnnek,
Ha meg tudod őrizni lelked,
Békéjét és nyugalmát Isten
Élő forrásába vetett hitben.

Ne félj a vallástól megtanít,
Hogyan légy boldog, örömteli.
Isten mindenkit boldognak
Teremtett, csak meg kell tanulni.

Mint mindenért a világban,
Fáradni és dolgozni kell,
S tudni is kell boldognak lenni.
Aki nem dolgozik a saját,

Boldogságáért, nem kormányoz,
Nem a helyes irányba halad.
Könnyelműen hagyja magát sodortatni,
Nem fog csónakja célba érni.

A végtelen öröm s boldogság,
Amely betölti lelket, szívet,
Amikor az igazság által,
Közelebb jutott Istenhez.

Boldogság derűje önti el
Az embert, homlokán a lélek
Nyugalma ragyog, szelíd, tiszta,
Amely a szívéből ered.

Üdítsétek fel szíveteket,
Az Isten szeretetében,
Végtelen szépnek, igazságnak,
Tökéletesség verőfényében.

Db. 2019.08.

AZ ÉLET A TÉT

Most értsd meg kérlek,
életed a tét,
ily vírussal nem
találkoztál még.

Tombol királyként,
nem válogatva,
kit csak megtalál,
szedi áldozatát.

Nincs mi parancsolna
királynak megálljt!
Csak egyet tehetsz,
elbújsz előle.

Tegyél meg mindent,
hogy elkerülhesd,
kérd imádkozzál,
ne találkozz vele!

Debrecen, 2020.03.


ANGYALI POÉTÁM

/Ars poetica/

Légy áldott angyali Poétám!
Köszönöm, hogy időt szánsz reám.
Adod a gondolat fonalat,
S én rovom pappírra sorokat.

Eszközödként teszem a dolgom,
Te vagy nekem örök alkotóm.
Mikor örömöt vagy sikert hoz,
Azt neked imába foglalom.

Db. 2019.11.