Spirituális Versek kategória bejegyzései

ARANYKAPU

A mennynek nyitva kapuja,
Őrzi égiek angyala.
Lelked ismeri az utat,
Fentről hoztad át a múltat.

A földre születésedkor,
Búcsúzott szellemcsaládod,
A földi pályádra akkor,
Tőlük kaptad az áldásod.

Vigyázó fények kísértek,
Szülők örömmel neveltek,
Vállalt göröngyös életed,
Hűen beteljesítetted.

Angyalok most boldogok,
Örömük fénye felragyog,
Szólítanak égi hangok,
Ősi fény lelkeden ragyog.

Aranykapu újra nyitva,
Vár téged hívogatva,
Búcsúznak földi barátok,
Várnak rád égi angyalok.

Debrecen, 2016.

A SPIRITIZMUS

Spiritizmus alapja,
S jelentése lélektan.
Az igazi lényege,
Erkölcsi, bölcseleti,

Lélektani részben van.
Tudatosan e szerint
Élni és gondolkodni,
Ez életfilozófia.

Jellemünket, lelkünket,
A tökéletesedés
Útját követve fejlődni,
Komoly cél életünkben.

Igazi spiritizmus,
Isten törvényén alapszik.
Óriási arányokat 
Felölelő tudomány.

Bölcseleti, valláserkölcs,
Ismert és ismeretlen,
Egyetemes természeti
Törvények ágazatai.

Régen csak beavatott
Szent férfiak és papok,
Bölcselkedők, írástudók,
Ismerték az igaz vallást.

Kezeikben összpontosult,
Minden tekintély, befolyás.
Nem hirdették népüknek,
Az igaz, titkos tanítást.

A spiritizmus vigaszt,
Reményt, erőt, hitet ad,
Hogy Földi életünkben,
Fejlődjünk erkölcsileg.

Életünk küzdelmeit,
Tisztességgel legyőzhessük,
Emelkedjünk s tisztuljunk.
Spiritizmus tanításai,

Megpróbáltatásaink,
Okaira mutatnak rá,
S kezeinkbe adja,
Kivezető út fonalát.

Az IGAZI spiritizmus,
Semmi olyat nem tanít,
Amely beleütközne,
Bármely vallás tanába.

Minden jó, ami Isten
Törvényével egyezik,
És minden rossz, ami
Azokba bele ütközik.

Db. 2019.07.

A PIRAMIS

Szép Egyiptom földjén,
A sivatag völgyén,
Aranyló piramis,
Égre mered Szfinx is.

Magas tiszta erők,
Kik megépítették,
Ők voltak az Őrzők,
Nevüket feledték.

Fénylő energia,
Csúcsán behatolva,
Spirális alakban,
Körbe áthatotta.

Szimbolikus forma,
Tudást, bölcsességet,
Isteni szent teret,
Hagytak utókorra.

Jött fénynek árnyéka,
Seth gonosz csapata,
Gyűlöletet szított,
Átokkal piszkított.

Sírkamrák helye lett,
Piramis belseje,
Falfestmény rejti el,
A szakrális teret.

Vigyázz hát hova lépsz,
Hozzá nem értő kéz,
Seth átka elkísér,
S már a fertőzés kész.

Kik egykor ott voltak,
Sötét átkot szórtak,
Karmikus útjukon,
Halállal lakoltak.

Jön majd az ítélet,
Az átkok eltűnnek,
Fényár és tisztaság,
Lesz élő igazság.

Debrecen, 2017.


A NEGYEDIK DIMENZIÓ LÁTOMÁSA

Itt élek e szép földi világban,
Elindul lelkem a szellemvilágba.
Látom földünket ragyogó kékben,
Aranyháló védelmezi a térben.
Feltűnik vigyázó angyalok lénye,
Kristálygömböm emelkedik a fénybe.
Szférák örvényén egy kapuhoz érve,
Már a negyedik dimenzióba lépek.
Arany fénysugár tölti be a tájat,
Fák, virágok áthatóan szikráznak.
Gyémántos csillogással ragyognak,
Szivárvány színeiben pompáznak.
Gyönyörű réten patak csordogál,
Part mentén fehér kő díszítősor áll.
Ezüstös tükröződése áthatóan tiszta,
Az életvize a lelket meggyógyítja.
Éneklő madarak hangjai szférák zenéje,
Örömmel táncolnak reá égi tünemények.
Invitálnak engem is, de időm lejárt,
A föld vonzása már erősen hat reám.
Megköszönöm szíves látásukat,
Magammal hozom az áldásukat.
Újra itt vagyok e földi honban,
Megőrzöm őket a tudatomban!

Debrecen, 2015.

A KÜLDÖTT ÚTJA

Élted életed, mint mindenki más,
Megérted sűrű karmáddal a tapasztalást.
Kinyílt előtted a kozmikus világ,
Tudtad innentől fény útja vár reád.
Küldetésed nyilvánvalóvá vált,
Immár Jézus ki vigyázz reád.
Szíved, lelked az ő szolgálatában áll,
Életed betölti küldetésed s magány.
Ha megérint is a szerelem,
Oly gyönyörű földi érzésével,
Átengeded a fényútján,
Istenben ragyoghasson tisztán.
Fájdalom érzése a földön megmarad,
Szemedben könnyek csillognak,
Ám, fénynek útján lelked tiszta marad.
Csak küldött lehet méltó társad,
Ki érti neked az Úr a legfontosabb.
Talán mégis e földi világban,
Ti vagytok legnagyobb boldogságban.
Ketten egy áldott fényegységben,
Készen álltok az Atya küldetésére.

Debrecen, 2015.

A FÖLDRE SZÜLETÉS

Isten törvénye uralkodik,
A végtelen mindenség felett,
Édesen némul el mellette,
Az ezernyi színű akarat.

Őrangyal kísér le a Földre,
Bajban ő lesz segítségedre.
Fénysugárból alkotott lények,
Mint a gomolygó köd lebegve.

Hullámozva követnek téged,
Égi zene kísér utadon,
S búcsúzik szellem családod.
Mérhetetlen űr föld s ég között,

A Kozmoszban piciny porszem vagy.
Fényalak puha ölébe kap,
Megnyílnak szemeid látsz, érzel.
Látod jövődet, születésed.

Ám, a további folytatás,
A Jó Isten kezében van.
Elfeleded égi otthonod,
Vár rád a földi családod.

Fogadd, hódolj az akaratnak,
Kezd az életedet, mint gyermek,
Imádd az Istent ki teremtett,
Aki, mindenhol, mindig jelen van!

Db. 2019.05.

A FÉNY ŐRZŐI

Magasabb szféra lakói,
Lélek fényének őrzői.
Küldetéssel születnek le,
Anyagi síkú Földünkre.

Hit lámpásának fényével,
Oszlatják a sötétséget,
Szeretetük melegével,
Feloldják a gyűlöletet.

Fényük átírja a teret,
Jelen van jó kedv, szeretet,
Tanítják a bölcsességet,
Példamutató életet.

Szentlélek tisztító tüze,
Élőforrás lelkeikben,
Mely lankadatlan táplálja,
S hittel őrzi jó pásztora.

Db. 2020. 01.