Ima Versek kategória bejegyzései

VIGASZT NYÚJTÓ IMA

Édes, Jó Atyám!
Kérlek hallgasd meg imám.
Emeld tekinteted azokra,
Kiknek fájdalomtól gyötört,
Könny áradata hull arcukra.
Kérlek töröld le könnyeiket,
Békítsd meg szívüket s lelküket.
Vigasztaló angyalok vegyék körül,
Őket és szeretteiket.
Mutasd meg a kivezető utat,
Hogy el tudják engedni fájdalmukat.
Helyét töltse be a Te Szent szereteted,
Adj erőt és bölcsességet,
Erősítsd hitüket Tebenned.
Uram! Köszönöm, hogy meghallgattál.
Legyen meg a Te akaratod!
Ámen.

Db. 2019.07.

VÉGTELEN JÓSÁGÚ MENNYEI ATYÁM

Kérlek adj erőt, hogy életem célját,
Betölthessem és felvállalt feladatomat,
Végig vigyem.
Kérlek erősítsd hitemet, hogy az élő hit,
Bennem bölcsesség adománya legyen.
Add, hogy a szeretet két főparancsolatát,
Minden élethelyzetben betölthessem.
Kérlek segíts, hogy Szent Fiad, 
Iránymutatásait mindenkor felismerjem és
Életem során, követni tudjam.
Atyám kérlek ehhez adj erőt és védelmet
Számomra.
S ha méltónak találsz szolgálatodra,
Add, hogy élő alázattal szolgálatodra lehessek.
Uram! Mindenkor, mindenben legyen meg a Te akaratod!
Ámen.
Db. 2019.05

IMA

Uram! Légy áldott mindenért,
Amit életemben értem tettél.
Köszönöm a mindennapjaimat,
Azt, hogy utadon megtartasz.
Megbocsájtó, szerető erődet,
Mellyel hitemet mindig erősíted.
Áldásodat kérem az angyalokra,
Kik vigyázó szárnyukkal terelnek utamra.
A szeretet erejét kérem mindazokra,
A földön és égben lakókra,
Hogy békesség szálljon az univerzumra.
Uram! Legyen meg mindenben a Te akaratod!
Ámen.

Debrecen, 2013.

IMA REGGEL

Drága Jézusom!
Köszönöm, hogy megtartottál,
Hogy felettem virrasztottál.
Kérlek, áld meg a mai napomat,
Adj erőt, a mai napi feladatok elvégzéséhez.
Köszönöm Uram! Ámen

Db. 2019.04.

IMA ESTE

Drága Jézusom!
Atyám, Mária, Angyalok, segítők!
Hálásan köszönöm, hogy ma is 
Velem voltatok.
Hálatelt szívvel köszönök mindent,
Amit értem tettetek.
A Mi Drága Atyánk áldjon meg mindannyiótokat!
Uram! Kérlek, bocsátsd meg vétkeimet,
És töröld el következményeit.
Áld meg kérlek, családom tagjait,
Rokonaimat, barátaimat, ismerőseimet,
Itt a földi létben és a szellemvilágban is.
Kérlek Uram! Vigyázz rám az éjszaka,
Amíg alszom és védelmezz.
Köszönöm, hogy meghallgattál. 
Ámen
Db. 2019.04.

IMA AZ IGAZ ÚTÉRT

Adjon a mindenható,
jóságos Atya a ti lelketekben,
nagy világosságot, elég erőt,
ahhoz, hogy érzéseitekben,
cselekedeteitekben, beszédeitekben,
az igazság törvénye szerint tudjatok élni.

Imádkozzatok mindazokért,
akiket nehezen lehet a jó és igaz felé megnyerni.
Imádkozzatok azért, akik eltévedtek 
és semmi körülmények között,
ne ítéljétek el őket,
mert az ítélet, Istennél van.

Imádkozzatok érte, hogy a jó Isten,
világítsa meg lelkét,
hogy megtalálja az igaz utat.
Jót és az igazat, megtudja 
különböztetni, a hamistól.
Imádkozzatok, hogy a hamisat elhagyja.

Maradjatok hűek és tiszták,
Minden túlzástól igyekezzetek megszabadulni.
Bízzatok az Úrra mindent,
az életetek legyen olyan,
mint amelyre az Úr elhívott titeket.

Cselekedjetek jól, helyesen,
Isten akarata szerint,
akkor ti elvégzitek,
a magatok munkáját,
amiért a földre jöttetek.

Legyetek Krisztus követői,
országának igaz munkásai.
Isteni kegyelem világítsa meg értelmeteket,
Isten áldása legyen,
minden jóakaratú, tiszta törekvésen.
Ámen.

Forrás: Kiáltás az utolsó órában 
   Debrecen, 2019.10.                


IMA AZ ELTÁVOZOTTAKÉRT

Drága Mennyei Atyám,
Kérlek hallgasd meg imám.
Hálával és szeretettel gondolok rátok,
Kik már e Földről eltávoztatok.
Kedves családtagjaim, rokonaim, 
Barátaim, ismerőseim,
Hiszem, hogy a fátyolon túl majd találkozunk.
S ha vétettem volna ellenetek,
Kérlek bocsátsatok meg nekem.
Én már mindnyájatoknak megbocsájtottam,
Hiszen bántalmakra nem is emlékszem.
Csak hála és szeretet él szívemben,
S arra kérem a Jó Istent,
Ő is bocsásson meg mindenért tinéktek.
Atyai áldása hulljon rátok,
Angyalok segítsék utatok.
Örökélet fényében teljen,
Örömteli, boldog létetek.
Uram kérlek légy irgalmas azokhoz is,
Kikért nem imádkoznak,
Kegyelmeddel áldd meg őket is.
Atyám mindenben, mindenkor
Legyen meg a Te akaratod! 
Ámen.

Db. 2019.09.

HÁLAADÓ IMA

Uram, hálát adok azért, hogy életre hívtál,
Szereteteddel, kegyelmeddel, irgalmaddal.
A lelki fejlődésemet emelni, tökéletesíteni,
jellememet, javítani és csiszolni,
hogy minél közelebb lehessek hozzád.
Hálatelt szívvel köszönöm, hogy Jézus,
lejött a Földre példát adott és irányt mutatott,
hogyan éljünk emberként a földi világban.
Hálásan köszönöm Uram, hogy vezetsz,
tanítasz, erősíted hitem és bizonyságot adsz.
Köszönöm, hogy oly elnézően mindig megbocsájtasz.
Hálát adok mindazért, amit földi vándorutamra
kaptam tőled az anyagi világtól, hogy
teljesíthessem felvállalt feladatom.
Köszönet és hála azokért a személyekért,
akik körülvettek és ma is körülvesznek.
Akiket tanítóként vagy lelki edzőként adtál mellém.
Szívből köszönöm mindazt a lelki ajándékot,
amit megosztottál velem.
Uram add, ha méltónak találsz szolgálatodra,
továbbra is szolgálatodra lehessek.
Legyen meg mindig, mindenben a Te akaratod.
Ámen.

Db. 2019.09.

HÁLA IMA

Uram köszönöm, hogy segítesz nekem,
Köszönöm, hogy fogod a kezem,
Köszönöm, hogy megbocsájtasz s utamon vezetsz.
Ha néha elbukok is Te felemelsz,
Mindig adsz erőt és lehetőséget.
Uram kérlek, fogadd el hálaimámat,
Mindazokért, kik téged nem ismernek,
Azokért is kikért nem imádkoznak.
Áld, meg Uram kiket ismerek,
És azokat is, kik engem ismernek.
Áld meg mindazokat, kik életem során,
Ha egy pillanatra is, de közük volt hozzám.
Add, hogy bocsájtsanak meg, ha ellenük vétettem,
Akár itt a földön vagy szellemi létükben.
Én már megbocsájtottam, hisz Te is megbocsájtasz,
Irgalmas kegyelmed, oly fáradhatatlan.
Köszönöm, hogy meghallgattad imám. 

Debrecen, 2017.

FOHÁSZ A BETEGEKÉRT

Ó, Uram!
Hallgass meg kérlek.
Fogadd el imámat,
Gyógyulni kívánó,
Betegek nevében.
Bocsáss meg nekik,
Botladozó vétkeikért,
Irgalmas kegyelmeddel,
Betegségeikből oldozd fel.
Gyógyító fényeddel,
Testüket töltsed fel.
Jézus nevében,
Örvendjenek egészségben.
Áldásod, minden betegséget elérjen,
Gyógyító erőd, mindenkire terjedjen.
Légy áldott Uram mindenért!
Köszönöm, hálatelt szívvel,
Hogy meghallgattad imám a betegekért.
Uram, legyen meg mindenkor,
A Te akaratod.
Úgy legyen, Ámen.

Debrecen, 2017.