Spirituális Versek kategória bejegyzései

ÉLETFA

Földanya táplálja,
Ám, sötétség borítja,
Érzi fénynek erejét,
Hívogató szeretetét.

Óvatosan növekszik,
Világgal ismerkedik,
Viharok nem kímélik,
Mégis megerősödik.

Napfényétől égig ér,
Vidám lombját borzolja szél,
Hűsítő árnyékot ad,
Megpihenő vándornak.


Szilárdan és bátran áll,
Összeköt Földet s eget,
Világok részeinek,
Méltó élő tengelye.

Debrecen, 2023. 07. 08.
		

ARANYFONÁL

Az Úr Aranyszálat adott,
A Magyarnép kezeibe,
S megtartja a maradékot,
Bizonyságba vezetve.

A hit világát követve,
Érzéseket és értelmet,
E meggyőződéseknek,
Életelvként alávetve.

A Föld utolsó napjai,
Immár küszöbről elléptek,
Ám, Aranyfonalat követve,
A maradék megtartatik.

Láttatik a Föld múlása,
Katasztrófák felgyorsultak,
S környezetkárosítása,
Immár megállíthatatlan.

Szeretetlenség tűzként terjed,
Felégeti a szíveket,
Kopár, sivár lesz az élet,
Kárhozatba vész a lélek.

Isten Aranyszála éltet,
Ó, Magyarnép végre ébredj,
Érezd idő sürgetését,
Vállald az Úr küldetését. 

Db. 2023. 05. 17.

LÓTUSZVIRÁG

A levegő megrezzen,
Angyal beköszön éppen,
Tündököl fényében,
Szeretet lényében.

Mosoly megvillan arcán,
Vidáman néz le reám,
Kezében Lótuszvirág,
Jelkép a lélek útján.

Ezüstfehéren megcsillan,
Ragyogó szirmát bontja,
Édeskés illata árad,
Mennyei varázslat. 

Debrecen, 2023. 05. 12.

IDŐKERÉK

Elhagytad a múltad,
Úton vagy a mostban,
Jelened az élet,
A szeretet éltet!
Fut az idő, szalad,
Időkerék halad.

Őrizd a jelened,
Szeretetet féltsed,
Árny hozzá ne férjen,
Mert a mostból, múlt lesz!
Fut az idő, szalad,
Időkerék halad.

Múltad lesz jövőd,
Mi megírja sorsod,
A két világ között,
Csak a lélek örök!
Fut az idő, szalad,
Időkerék halad.

Debrecen, 2023. 02. 05.

VÁNDOR

Vándor vagy e földi világban,
Ide születtél válladon tarisznyával.
Tartalmát te válogattad magadnak,
Földi utadon kísérő társadnak.
Vándorlásod itt meddig tart,
Te döntötted el még odaát.

Így utadat magadnak tervezted,
S a cél megvalósítsd tervedet.
Ne félj hát, ha nehéz az utad,
Nehézséget is te választottad.
Batyud tartalmát jól felhasználva,
Találsz gyógyírt minden bajra.

S amikor tarisznyád már kiürült,
Tudni fogod, hogy utad is beteljesült.
Készülj hát vándor új út vár reád,
  Hidd el ott örömmel várnak Te rád.
Letetted gondokkal tele súlyodat,
Magaddal viszed a tapasztalatodat.

Vándorlásod más világban folytatódik,
Ott angyalok lesznek segítő társaid.
Földi életed csupán emlék lesz már,
Megvívott csatákra nem is emlékszel már.
S ha egyszer mégis visszavágynál,
Jussanak eszedbe, kiket szeretettel itt hagytál.

Debrecen, 2014.

VÉDELEM

Isten útján haladva,
Szellemi törvényeket betartva,
Hitünk legyen erős szikla,
Szívünkben béke, harmónia.

A szeretet ereje,
Segít mindenben,
Megbocsájtva elfeledni,
S szelíden elfogadni.

Auramező testünket védve,
Szolgálja vonzástörvényét,
Távol tart átkot, rosszindulatot,
Negatív lényekkel kapcsolatot.

Lelked, ha kiegyensúlyozott,
Nem kell semmitől félned,
Ima, őszinte szeretet,
Mindentől megóv téged.

Áldást hozó életed,
Kulcsa nyitja TE kezed,
Ez életünk misztériuma.

Debrecen, 2016.

VÁGYOTT BOLDOGSÁG

Ó, vágyott boldogság,
Minden lélek vágyik rád.
Ősidőkben külön vált emberpár,
Keresi igaz párját életeken át.

Sok keserű csalódáson át,
Megtisztult lélekkel vár.
Egyik életben egymásra talál,
Lelkük eggyé olvad, mint fénysugár.

Boldogságuk határtalan,
Megértik egymást lelkük szaván.
Nincs már idő és tér,
Lelkük összeforrt, mint a fény.
      
 Az Úr áldása ragyog rajtuk,
Védelmük, hitük és tisztaságuk.
Zárt szeretet egységük,
Boldog szerelmük.

Debrecen, 2015.

UTOLSÓ IDŐSZAK

Megrendülőben a természet világa,
Több a rossz, mint a jó a föld világában.
Sok a bűn elmúlt évezredek alatt,
Felgyülemlett gonoszság világra hat.

Emberek fókusza lesüllyedt az anyagba,
Süketek, vakok a szellemvilágra.
Csak a mának élnek,
S ezt kihasználják végleg.

Földi világ zuhan a mélységbe,
Katasztrófát okoz az emberiség,
Közönyös nemtörődömsége.

Természeti erők haragossá váltak,
Híven tükrözik vissza,
Az emberek gyűlöletét s indulatát.
Mindazok a megtorló szándékok,
Melyek lelkekben élnek,
Tükrözik a földi létet.

Összetartó erő a szeretet,
De önzéssel, erőszakkal beszennyezett,
Így a természeti erők megrendültek.

A vonzás törvényében,
Elkülönülés elkerülhetetlen.
Átformálódik földünk felszíne,
Ózonréteg hiánya miatt,
Földünknek légköre.

Olvadnak a sarkok,
Emelkedik a víz felszíne,
Szárazföld kerül óceán mélyére.
Földrengés, cunami, katasztrófa,
Folyamatos a földkéreg mozgása.

Eltűnt földrész kerül majd napvilágra,
Évről – évre emelkedik Atlantisz világa.
Japán szigetek távoznak elsőként,
Északi országok majdan követik.

Európa szívében égkőként,
Magyarország lesz példaként.
Az Adria lesz szelíd tavacska,
Eltűnik Közép – Amerika.

A világméretű katasztrófa,
Kitéríti a Golf áramlatot,
Megszűnik Szaharának Afrika.
Vigyázz hát a szeretet erejére,
Lelked nyugodt békéjére.

Imád szálljon a felhők fölé,
Legyen földünk csillagfényűvé.
	
Debrecen, 2016.

UTOLSÓ IDŐK ŐRHELYEIN

Küldetésszerű életeknél,
Nem lehet árnyékot kizárni,
Mert maga az árnyék képezi,
A munkát, amit át kell törni.

Szeretet fényt kell árasztani,
Lélek erejével rést ütni,
Tévelygés, bűn sötét kárpitján,
S mutatni szabadulás útját.

A sötétség nem bírja a fényt,
Ezért eloltani akarja,
Akadályozza terjeszkedését,
S a lélek kibontakozását.

A mennyei világosságnak,
Lesz utolsó fellobogása,
Míg él a kegyelem ereje,
Majd felszikkadnak az árvizek,

És megtalálják medreiket,
A folyók és a tengerek.
A mesterségesen okozott,
Tüzet lesz mivel oltani.

Tudatlanságával az ember,
Másik emberen ütött sebet,
Még ki tudja javítani,
Szeretetével átitatni.

Lesz még az Istennek szolgálni
Akarók csoportja a Földön,
Kik lehetővé teszik lelkek,
Gonosztól való szabadulását.

Vannak kik őszinte lélekkel,
Keresik az igazságot,
És ha megtalálták szívesen,
Adják közre útkeresőknek.

Ha sötétség van is ők lesznek,
Akik meggyújtják hit lámpását,
Mely világít előre vetíti fényét,
Őrhelyükön sziklaként szolgálnak.

Bizonytalan tétova lelkek
A fénysugarukat követve,
Ha nem is biztos lépésekkel,
De tudnak előre haladni.

Még nyitva áll Isten országa,
Minden szerető ember számára,
Csak az odavezető útra,
Kellene rátalálnia.

Keressétek Isten Országát,
És annak örök igazságát,
Azok szerint építsétek meg,
Magatok életvilágát.

E világ majd beilleszthető
Legyen Isten törvényeibe,
Hogy a kegyelem elvégezhesse
Rajta tudatlanság botlásait.

Db. 2019.10.ÚJ FÖLD

Immár létezik az Új Föld,
Ötödik dimenzióban.
Lágy, finom energiája,
Szivárványszín káprázata.

Mindent isteni fény tölt fel,
Áthatóan ragyogóak,
S tele vannak élettel,
Békével, szeretettel.

Energia dús fák között,
Csodálatos madaraknak,
Hallatszik ékes hangja.
Bokron éden gyümölcsök,

Erdei lények, tündérek,
Szárnyaikkal röpülnek.
Táplálékuk gyümölcseik,
Virágméz és növényeik.

Különböző színes virág,
Formáiban mindegyik más,
Folyamatos fényáramlás,
E világ milyen csodás.

Tengere és óceánja,
Áttetsző, mesés, türkizkék,
Magával ragad látványa,
Oly simogató hulláma.

Itt élő lelkek ruhája,
Hófehér, ezüst és arany.
Templomból gyémántfény árad,
Szól a hárfa halk muzsika.

Ide nem jut be majd soha,
Állatfaj mely ragadozó,
Sem emberlélek haragvó,
Szereteterő a fenntartó.

Db. 2019.11.