TÚLVILÁG TÖRVÉNYEI

Életünk boldogulása,
E földi világban,
Szellemi törvények betartása,
Fokozata szabad akaratunkban.
Törekvés a tökéletesedésre,
Abszolút jó érvényesülésére,
Önzetlen szeretet kifejtése,
A lélek szellemesülése.
Érzelmi, értelmi lelki erő,
Fokozódik folyvást,
Gyarapodó bölcsesség, boldogság,
Jelenti a megvilágosodást.
Hűséges harcosok,
Az Úr igazságában,
Szilárd követők,
Isteni törvény betartásában.
Ki a jó szóra nem hallgat,
Sötétség útján halad,
Gonosz erőknek jó falat.
Értelme elhomályosul,
Érzelme eltompul,
Lelke elsatnyul.
Tévelygésre jutott szellemek,
Nem fogadják el a kegyelmet,
Visszautasítják Isteni törvényeket,
Megmaradnak tagadásuk mellett.
Lefokozódott lelkierejükkel,
Kárhozatba süllyednek.

Debrecen, 2016.