admin összes bejegyzése

A KÖZKATONA

A második világháború zajlott. Minden felnőtt férfit besoroztak katonának a haza védelmére. Családok férfi nélkül maradtak. Csak nők és a gyermekek őrizték otthonaikat. Asszonyok mindennap remegő kézzel várták a postát, hogy kapnak – e levelet a frontról szeretteiktől.

Mária, egy vörös viasszal lepecsételt borítékot szorongatott kezében, mely a parancsnokságról érkezett. Behívó, a középső fia két hét múlva tölti be a tizennyolcadik életévét. Könnyekkel áztatva nyújtotta át Sándornak, aki még ifjú suhanc volt. Nincs mit tenni, a behívó parancs máris csatába szólítja, hogy férfiként hazáját szolgálja. Másnap reggel hét órakor már jelentkeznie kell a parancsnokságon létszám ellenőrzésre. Innen teherautóval szállítják őket tovább a vasútállomásra.

A KÖZKATONA bővebben…

A BIZONYSÁGTÉVŐ

Júlia református családban született és annak rendje – módja szerint megkeresztelték, majd tizenhárom évesen konfirmált. Az országban, abban az időben kommunista időszak volt, ebben nőtt fel. A vallást szinte titokban kellett tartani.

             Már gyermekkorában sajátos élménye volt Istennel és angyalokkal, melyet egy álom során kapott meg. Ez annyira mélyen megérintette és felejthetetlen nyomot hagyott benne, hogy sohasem volt kérdés számára a létezésük. A konfirmációra felkészülés során, azonban sok mindent nem értett a Bibliából és kérdéseire sem kapott érthető magyarázatot.

A BIZONYSÁGTÉVŐ bővebben…

A KIS RÓZSÁS HÁZ

Lionelnek jól menő ügyvédi irodája van Toulonban. Rengeteget dolgozik és meg is van az eredménye. Feleségével együtt nevelik egyetlen gyermeküket Renét, aki éppen elkezdte az egyetemet. Boldog házasságban élnek már több mint húsz éve. Kikapcsolódásként, a nagyszülőktől megörökölt úgynevezett „kis rózsás házba” vonulnak vissza mindig a világ zajától, ha csendre, nyugalomra vágynak.

Ez a ház a tengerpart közelében áll. Környéken is csak úgy ismerik, hogy a „kis rózsás ház”. Nem nagy alapterületű, de nagyon hangulatos kis nyaraló. A falán körben tűzpiros futórózsa nyilladozik, innen kapta a nevét. Az előkertjében különböző színű és fajtájú rózsák alkotnak mintát. Ablakából a tengert látni, melynek sós illatát enyhe szellő hozza el. A hullámok halk morajlása betölti a környéket. Távolabb egy kis sziget és jobbra sziklás hegyvonulat. Maga a tengerpartja homokos. Egy -szóval festői, idilli táj. Itt viszonylag nagy távolságra található egy – egy házikó, biztosított az örök csend.

A KIS RÓZSÁS HÁZ bővebben…

A LOVAS TANYA

Kitti édesanyjával a városban lakott, azonban egy autóbaleset során őt elvesztette. Mindössze tizenkét éves volt. Így édesapjához került további nevelés céljából. Ő a város szélétől nem messze egy lovas tanyán élt.

Lánya nyári szüneteit mindig vele töltötte, imádta a lovakat. Tanyájuk a hegylábánál feküdt. Közelben volt egy gyönyörű fenyves erdő, csodálatos levegőjét szinte harapni lehetett. Kitti vidám, cserfes kislány lévén, hamar beilleszkedett, összebarátkozott a környékbeli gyerekekkel. Egyébként sem volt teljesen idegen neki a környezet, csak most iskolába is velük járt. Különösen szimpatizált Ferivel, aki édesapja jobb keze volt. Többször mentek el kettesben a közeli erdőbe lovagolni, hogy hosszabb távon is megjárassák a lovakat.

A LOVAS TANYA bővebben…

A FESTŐ

Írta: Poór Edit – Nagy Károly

Intuitív képek,
A földre születnek,
Angyalok sejtelmes
Színeket kevernek.

Festőnek lelkében,
Megjelenik a fény,
Ecsetjének hegyén,
Az égi tünemény.

Ami most születik,
Egy nagy történelem,
Kezeit vezeti,
Isteni kegyelem.

Maradandó művet,
Mindenki csodálja,
És így maradva fenn,
Festő legendája.
 
Debrecen, 2016.

A FÖLDI KÖNNY

Mily nehéz résztvevő szívet találni,
Ama nyomorúságos napjainkban.
Amíg derült ég fénye ragyogtatja,
Fölös számmal vannak barátaink is.

Beborul fölöttünk a látóhatár,
Majd szenvedések sokasodnak reánk.
Gyakran eltűnnek a résztvevő szívek,
Mint, ahogy árnyék a borús időben.

Könny, mely először csordul az arcodon,
Azért homályosítja el szemedet,
Ne keress vigaszt a föld árnyékában,
Hanem tisztábban lásd az Istenedet.

Az a könnyező szem megtanít téged,
Hogy balga és oktalan ki emberhez,
Vagy más teremtményhez köt reménységet,
Megtanít, emeld fény felé lelkedet.

Isten szomorú szíveket szereti,
Legszebb neki az áhítat szavai,
Amelyektől a megindult léleknek,
Könyörgő, igaz könnyei peregnek.

Nincs halandó ki ne ízlelte volna,
A szenvedések keserű poharát.
Remegő szívvel ne hallotta volna,
Közeledni az ég zengő fájdalmát.

De a vergődő lelkeknek könnyeket,
Szárnyakat adott az Isten kegyelme.
Könnyet, mely lemossa a földnek porát,
Szárnyat, mellyel lelke Úr felé szállhat.

Az ima elménket mennyei fénnyel,
Atya, szeretet lángjával tölti fel.
Ez áldásának kegyelem forrása,
Mellyel vétkeinket mossa tisztára.

Nagyvilágban a tengerek mélysége,
Csillagok magassága mutatja meg,
Róla szól égi láng, fűszál, harmat csepp,
Pacsirta panaszos dalt őneki zeng.

Test táplálék nélkül halálra ítélt,
Lélek ima nélkül sötétségben él.
Istenem, Atyám feléd nyújtom kezem,
Én is gyermeked vagyok Atyám, Vezess!

Debrecen, 2017.

AZ ARANY VÁROS

Volt vagy nem?
Lent vagy fent?
Van e még?
Lesz e még?
Erről már csak a víz mesél,
Az Atlanti - óceán mélyén,
Ahol egy város terül el,
Atlantisz itt merült el.
A katasztrófa újra közel,
S most ismét egy földrész tűnik el,
Míg egy Aranyváros tűnik fel.
Milyen volt Atlantisz városa?
Nézz a napra hisz ott van mása.
Szemkápráztató csodálatossága,
Fénylő arany palotája.
Főtemploma a hegy csúcsán áll,
Benne 12 körben egy – egy drágakő áll.
Rá vigyázz a tizenkét angyal király,
Templomai csupa energia kristály.
A várost sűrű erdő veszi körül,
Gyönyörű fák szolgálnak védelemül.
Az elsüllyedt világnak,
Már óceán a hazája,
S korall erdő csodája,
Fon sűrű fátylat rája.
Ez az Atlantisz históriája.

Debrecen, 2012. 

A HOLD

Az éj sötétjében,
 Ragyogó csillagok,
Sugárzó fénykörében,
Ezüstösen csillog,

A felderengő Hold.
Formája változó,
 Kecses, íves, Újhold,
Földről, így látható.

Gyönyörű látványt nyújt,
Növekszik fokozatosan,
Napról – napra az égen,
S kiteljesül egészen.

Oly varázslatos fénye,
Elcsábul a tekintet.
Közelsége folytán,
Erősen hat a Földre.

Telihold erőinek,
Szabad leáramlása,
Nyugtalanítóan hat,
Az emberi világra.

Mély tenger árapálya,
Függ a Hold járásától,
És ilyenkor szenvedünk,
Az álmatlanságtól.

Felszíne rideg, kietlen,
Felénk mindig, fénytől
Duzzadt arcát mutatja.
Ám, sötét túloldalán,

Az élet mostoha.
Kábulatba ejtő,
Szépsége földünkről.
Eltereli figyelmet,

A magában hordozó,
Sötétség erőiről.
Az égbolton egyedüli,
Éj királynőként tündököl.

Db. 2019.05.  

A FÉNY ŐRZŐI

Magasabb szféra lakói,
Lélek fényének őrzői.
Küldetéssel születnek le,
Anyagi síkú Földünkre.

Hit lámpásának fényével,
Oszlatják a sötétséget,
Szeretetük melegével,
Feloldják a gyűlöletet.

Fényük átírja a teret,
Jelen van jó kedv, szeretet,
Tanítják a bölcsességet,
Példamutató életet.

Szentlélek tisztító tüze,
Élőforrás lelkeikben,
Mely lankadatlan táplálja,
S hittel őrzi jó pásztora.

Db. 2020. 01.

A FÜRJ ÉS A NYÚL

Fürj és a nyúl élelmet keresett,
Nyúl csak ide – oda ugrándozott,
Míg a fürj sebesen repülve,
Nagy területet végig pásztázott.

Nem messzire talált egy kertet,
Teles – tele volt gyümölcsökkel,
Hatalmas nagy borsó földdel.
Ám, a fürj önző volt és kapzsi,

Nem akart belőle nyúlnak adni.
Visszarepült hozzá, nincs itt semmi
Mondta, a nyulat ellenkező
Irányba útnak indította.

Fürj visszarepült a gyümölcsöshöz,
Éppen jól belakmározott,
Már repülni is alig tudott.
Észrevette őt a gazda,

A puskát is előkapta,
Sikerült a fürjnek elrepülni.
Önző kapzsiságának ára,
Majdnem életének az ára.

Nyuszi már csak igen lassan haladt,
Éhes gyomrába nem akadt falat.
Egy háznál játszadozó kislány,
Megtalálta s nagyon megsajnálta.

Hozott neki friss zöldségeket,
Majd éledező nyulacskának,
Üdítő, friss forrásvizet.
Nyúl hálás szívvel megköszönte.

A fürj ekkorra ért oda,
Éhesen és szomjúhozva,
Megfáradtan, szárny csapkodva.
Ám, a nyúl nagyon megsajnálta,

Kérlelve nézett a kislányra,
Aki, rögvest hozott neki is,
Fürjnek való friss táplálékot.
Megszégyenülve elfogadta,

Örök életre megtanulta,
Irigység, önzés, kapzsiság,
Csak pillanatnyi jóllakottság,
Többet ér életre szóló barátság.

Debrecen, 2019.08.