Gyász Versek kategória bejegyzései

ÉJSZAKA ÁRNYA

Éjszaka árnya,
Holdat takarja,
A lélek suhan,
Földet itt hagyja.

Fájdalom karja,
Szívet markolja,
Gyásznak szalagja,
Könnyet köt csokorba.

Fény vándorának,
Szivárvány útja,
A túlsó parton,
Őshaza várja.

Idő mostoha,
Ki - ki nem tudja,
Mikor szólítja
Haza csónakja.

Debrecen, 2023. 06. 23. 

IMA AZ ELTÁVOZOTTAKÉRT

Drága Mennyei Atyám,
Kérlek hallgasd meg imám.
Hálával és szeretettel gondolok rátok,
Kik már e Földről eltávoztatok.
Kedves családtagjaim, rokonaim, 
Barátaim, ismerőseim,
Hiszem, hogy a fátyolon túl majd találkozunk.
S ha vétettem volna ellenetek,
Kérlek bocsátsatok meg nekem.
Én már mindnyájatoknak megbocsájtottam,
Hiszen bántalmakra nem is emlékszem.
Csak hála és szeretet él szívemben,
S arra kérem a Jó Istent,
Ő is bocsásson meg mindenért tinéktek.
Atyai áldása hulljon rátok,
Angyalok segítsék utatok.
Örökélet fényében teljen,
Örömteli, boldog létetek.
Uram kérlek légy irgalmas azokhoz is,
Kikért nem imádkoznak,
Kegyelmeddel áldd meg őket is.
Atyám mindenben, mindenkor
Legyen meg a Te akaratod! 
Ámen.

Db. 2019.09.

TRAGÉDIA

Életutad már fent megíródott,
Lelkedben magaddal hoztad a kódot.
Földi életed során a célod,
Teljesítsd felvállalt sorsod.
A tragédia mit megélünk idelent,
Fájdalom könnyeiben jelenik meg.

Te, ki vállalt feladatod megélted,
Angyalok szárnyán örömmel pihenhetsz.
Tudtad életed nemsoká véget ér már,
Álmok világában szeretettel bíztad őket reám.
Itt hagytad e földi világot,
Beteljesült vele áldozathozatalod.
Az Úr áldása kísérjen, vezessen,
Felhők feletti életed boldog legyen.


Ki itt maradtál még utadon,
Töröld le könnyeidet arcodról.
Lezárult életed egy szakasza,
S feloldódott vele lelked karmája.
Még élhetsz majd egy boldog jövőt,
Melyet Isten adott kegyelméül.

Debrecen, 2014.

NOVEMBER ELSEJE

November elseje megemlékezés napja,
Emlékezünk drága eltávozottjainkra.
Kik szellemvilágban éltek ott fent,
Mi mécsest, gyertyát gyújtunk itt lent.

Spirális fényörvénnyel emelkedett fel lelketek,
Most gyönyörű szférákban élitek életeteket.
Letettétek e földi világ súlyos terheit,
Szabadon szárnyaltok fénylő angyalként.

Szeretetünk örök lángja hozzátok száll,
Ti szellők simogatásával válaszoltok reá.
Szemünkből könny arcunkon végig pereg,
Közösen töltött életutunk fel – feldereng.

S majd, ha mi szívünk is utoljára dobban,
Örömteli találkozásunk lesz csillagokban.
Szentlélek tűzétől tündököljön lelketek,
Missziós utatokon Isten áldása kísérjen.

Debrecen, 2015.

LILA AKÁC

Rég múlt idő tovaszáll,
Emlékeim között megmaradtál.
Bódító Lila akác illata átjárt,
A fák egymásba borulva öleltek át.

Napsugara vidáman sütött le ránk,
Míg a ruhánkat lágy szellő járta át.
Elmerengtünk e gyönyörű létben,
Egy kis virágot emlékül levágtál nékem.

Akkor még nem gondoltuk,
Ez lesz tőled az utolsó emlékem.
El kellett menned szólított a végzet,
Időd itt lejárt az életed már ott éled.

Lila akác illatát amikor megérzem,
Tudom, hogy most is Te küldöd nékem.
Vezessen hát utad szellők szárnyán,
Csillagok között boldog pályán.

Ha itt az idő megyek várj reám,
Addig is Lila akácok között gondolj reám.

Debrecen, 2014.

HALOTTAK NAPJA

Értetek szólnak a harangok,
Oh, ti drága szeretet lelkek,
Elhagytátok földi pályátok,
S már szivárvány túlpartján jártok.

E napon egyszerre ünnepel,
Benneteket a Föld és az Ég,
Szabad lelketeket hívja,
Szerető megemlékezés.

Gyertyáknak, mécseseknek fénye,
Fellebben a fátyolon innen,
Ti angyalként suhantok kérésre,
Hol könnycseppet ejtenek értetek.

Szellővel simogattok lágyan,
Szívünk érzi ölelésetek,
Szánkkal hálaimát rebegve,
Kívánunk, boldog örök életet.

Debrecen, 2019. 09.GYÁSZ

Elment ki hozzád tartozott,
Ki itt a földön családtagod volt.
Lejárt az ideje s nem szólt előre,
Végcéljához érve csak ment előre.

Kiszabott idejét leélte tisztességgel,
Majd csendben távozott erényeivel.
Most fájdalom érzése járja át lelked,
Hiszen akit szerettél elvesztetted.

Ő mindig hiányozni fog neked,
De imádban ad át szereteted.
A gravitáció őt már nem vonzza,
Lelke angyalok között talált otthonra.

Engedd hát szabadon szárnyalni,
Az angyalok között fényben járni.
Őrizd meg szívedben emlékét,
Hagyd, hogy felhők között élje életét.

Szellők szárnyán majd rád talál,
Arcodat lágyan simítja végig már.
Amikor te utad is végcéljához ér,
Angyalok között Ő lesz az egyik ki vár.

Debrecen, 2014.

  FÁJÓ KÖNNYEK

   /Az elmúlt időszakban eltávozottak emlékére/

A fájó könnyek hullanak,
Mindazokért, kik itt hagytak,
Földi élet világából,
Sokan, hirtelen távoztak.

Megremegnek most a szívek,
Hisz hiányuk körül övez,
Elhalkul, néma marad száj,
Megrendült lélek, ami fáj.

Imáink szeretetfénye,
Kísérjen el benneteket,
Megőrizzük emléketek,
Amíg, ott leszünk veletek.

 Debrecen, 2021. 01.


BÚCSÚ

Emlékszem még mosolyodra,
Az oly kedves szavaidra,
Szeretetem végig kísér,
Imádkozom angyalokért.

Megküzdötted életedet,
Betegséged elszenvedted,
Fény simogatja lelkedet,
Mit kellett megcselekedted.

Visszahúzna még a szíved,
Szellemed már ott fent ébred,
Őrző angyalok kísérnek,
A szárnyaikkal védenek.

Szemekben fájdalom könnyek,
Kik itt maradtak – e földnek.
Szeretet lángjuk elérjen,
Isten áldása kísérjen.

Debrecen, 2016.

BÁTYÁMHOZ

Drága Bátyám, nagyon hiányzol nekem,
Boldog gyermekkorunkra emlékezem,
Mindig vigyáztál rám s megvédtél, ha kellett.
Sok mindenre megtanítottál,
Én ezért hálás vagyok neked.

Esküvőm napján ölelő két karodba zártál,
Sok boldogságot nekem e – ként kívántál.
„Légy nagyon boldog hugi!”

Most is fülembe cseng szavad,
Majd felemeltél így folytattad,
„A világon legszebb húgom nekem van!”

Életed pályája rövidre szabódott,
Az Úr korán magához szólított.
Így tested e földi világból,
Hirtelen, búcsú nélkül távozott.

A lányomat kit annyira vártál,
Hogy majd jó keresztapja légy,
Sajnos már nem láthattad,
Hiszen születése előtt még,
Földi dimenziónkat itt hagytad.

Lélekben tudom, hogy velünk vagy,
A szereteted soha el nem hagy.
Azóta nincs ki vigyázzon rám idelent,
Sorsom az, hogy egyedül élem életem.

Hiányzik két erős karod,
Mely minden bajtól megóvott.
Az életemben felvállalt feladatom,
Maradéktalanul megoldom.

S amikorra, majd én átmegyek,
Te már idelent leszel gyerek.
Remélem, hogy ez az életed,
Majd sikeresebb lesz neked.

Találkozásunkig sok idő telik el,
De én majd fent várlak,
Ahogy egy jó testvérnek kell.

Debrecen, 2012.