Keresztény Versek kategória bejegyzései

VÉDŐPAJZSOM

Védőpajzsom Jézusom,
Áldom, minden napomon,
Kezem, kezébe adom,
Ő vezessen utamon.

Ha elbotlok felemel,
Irányt mutat fényével,
Áldásával átölel,
Feltölt szeretetével.

Védőpajzsa kitárul,
Kit fogad tanítványul,
Megtanít ösvényére,
Vezet örök fényébe.

Debrecen, 2023. 07. 17.


A HIT EREJE

Bátorság nem testi erő,
Hanem belső lelki erő.
Önbizalom, vagy érdek,
S szeretet is bátorrá tesz.

Hit ereje titokzatos,
Mely nem külső, nem mulandó.
Szívet, lelket erősítő,
Urat, bátran dicsőítő.

Ki test szemével keresi,
Őt láthatatlanság fedi,
Ám, hitnek csodás ereje,
Megnyitja lelki szemeket.

Hisz nincsenek véletlenek,
Csak isteni jelenlétek.
Az Úr, biztos támaszt nyújtó,
S élő hit, győzedelmet adó. 

„Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.”

 Debrecen, 2023. 01. 02.

 CSODALÁMPÁS

A hit csodalámpás,
Megvilágosítja,
A sötét éjszakát,
Mutatja az utat,
Élet vándorának.

Földi lámpás fénye,
Idáig fel nem ér,
Csak a hit varázsa,
Melyben látható lesz,
Az ékes láthatatlan. 

Hol semmi nem segít,
Hiába a tudás,
Hiába hatalom,
Ott hatalmas erő,
A győzedelmes hit.

Az Isten létének,
Megtapasztalása,
Csak hit által lehet,
Ennek hiányában,
Keresni lehetetlen.

Aki igaz hittel,
Találta meg Istent,
El nem veszíti Őt,
Mert ismeri nevét,
S őrködik felette.

Hívő ember körül,
Oszlik a sötétség,
Ahogy a Nap körül,
Tisztul a köd sűrűség,
S elég, a jelenlét. 

Debrecen, 2022. 11. 30.

A MEGTÉRÉS

A Földnek árnyékvilágában,
Ideiglenesen utazunk,
S a megőrző kegyelem nélkül,
Lelkünk, ellenség kézre kerül.

Egyetlen egyszer van megtérés,
Ehhez ember ereje kevés,
Szándék erőtlenül hull alá,
Amint a szárnyaszegett madár.

Megtérés lélekben átélés,
Isteni akarat, ajándék,
A léleknek tűzkeresztsége,
S a lélek újjászületése.

Az Úr szolgálatra hív vele,
Többieknek ébredésére,
A küldöttnek fényét takarja,
Sötétség elől ködbe borítja.

Váratlanul jön és hirtelen,
Szent erőnek vezetésével,
S bár pillanat alatt formál át,
A szent kötelék a sirig tart.

Debrecen, 2022. 11. 14. 

   FÉLTŐ SZERETET

Az ember a Földön,
Egy parányi porszem.
Egoja csúcsra tör,
Hiszi, tökéletes.

Árnyékvilág Ura,
Bábúként mozgatja,
Sötét függöny mögül,
Jókat mulat rajta.

Fény Ura szomorú,
Az arcán könny csordul.
Mi lesz veled ember?
Lelked házat hol lel?

Elhagyva testedet,
Pokol tüze éget,
Vagy a fény fogad be?
Most még eldöntheted!

Rabláncod szakítsd el,
Tisztítsd meg jellemed,
Tart még a kegyelem,
Hív, féltő szeretet.

Debrecen, 2022. 08. 14.

A HITRŐL

Nagy a hit értéke,
Ha az Isten ezzel,
Megajándékozza,
Az emberi lelket.

Hinni tudjon benne,
Egy magasabb rendű,
Jó létezésében,
Igaz szeretetben.

Lelkek jönnek ide,
Isten országából,
Lelkek távoznak el,
Mennynek világába.

Ragyogó fényből szőtt,
Lelki ruhájukból,
Itt hagynak egy szikrát,
Tápláló erőnek.

A hit erejével,
Könnyen megtalálja,
A többi kis apró,
Mennyei szikrákat.

Ezzel gazdagítja,
Lelkének világát,
Mely egyre több és több,
Fényt hordoz magában.

Lelki szemei majd,
Megvilágosodnak,
Szép fénylőkké válnak,
Fülei megnyílnak.

Életre kelt a lélek,
Látja a szépséget,
Értelme bölcsebb lesz,
S kősziklává vált hite.

Debrecen, 2022. 06. 12.ÚTON A FÉNYFELÉ

Köszönöm, hogy vagy nekem,
Drága tanító mesterem.
Mindig velem vagy,
S fogod a két kezem.
Mutatod fény utam,
Kezem el nem engeded.
Vezesd, lelkem kérlek,
Utamon hozzád, majd elérjek.
Bűneim bocsánatát így kérem,
Mert ember vagyok s vétkezem.
Légy áldott jó Jézusom,
Néked sok hálával tartozom!

Debrecen, 2015.

URAM, TÖLTS BE

Uram tölts be egészen,
Fényed a szívemen át,
A lelkemig elérjen,
Hozzá sötétség ne férjen.

Kérlek vezesd életem,
Hű szolgálatodra,
Alázattal hadd legyek,
S mit kérsz teljesíthessem.

Kezed én el nem engedem,
Vezess át próbatételeken.
Kegyelmeddel, nyújts védelmet,
Szeretet őrködjön felettem.

Uram, tölts be egészen,
Fényed a szívemen át,
A lelkemig elérjen,
Hozzá sötétség ne férjen.

Db. 2019.08.                

TUDOM JÉZUS ÉL

Tekinteted fókusza előtt,
Mikor elhomályosodik a föld,
Szemeid az égre emelve,
Menny világa nyílik meg előtted.

Arany fénysugár éri el szíved,
Lelked ajtaját Jézus nyitja meg.
Betölt a szeretet forró lángja,
Felemel téged Jézus karja.

Látni kegyelemteljes mosolyát,
Érezni tiszta fény forrását.
Hallani kedves hívó szavát,
Jőj, megmutatom Atyám világát.

Élettörvényét a szívbe írja,
Bűnöktől lelket megtisztítja.
Tanítványit kézen fogja,
Fényösvény útját megmutatja.

Aki Jézus Krisztust elfogadja,
Küldött lesz kit hív szolgálatra,
Fény, ragyogás tölti be életét,
Mert Jézus várja őt az út végén.

Db. 2019.07.

„TISZTELD ATYÁDAT ÉS ANYÁDAT!”

„Tiszteld atyádat és anyádat!”
A Legfontosabb parancsolat,
Mit Isten törvényben elrendelt,
Emberek közötti viszonyban.

Földi létben az első kihez,
Mint ember hozzákapcsolódik,
Életét adó párhoz születik,
Szülőkhöz lélekben kötődik.

Tisztelni kell az életet,
A forrást, amelyből ő is lett,
Istennek a rendelkezését,
Hogy épp ott kezdje el életét.

Ki vétkezik a szülei ellen,
Az vétkezik az élet ellen,
Ki vétkezik az élet ellen,
Nem lehet hosszú életű sem.

Nagy értékű a földi élet,
Felemel, javulásra késztet,
Mit Isten ajándékul adott,
A lélek fejlődésre kapott.

Az Úr országában nincs helye,
Tisztátlanságnak vagy bűnnek,
Eme földi létben a lelkek,
Emelkedésre kényszerülnek.

Így elérik a harmóniát,
A békesség, szeretet vágyát,
Betartva Úr parancsolatát,
Elnyerik majd Isten országát.

Debrecen, 2016.