IMA AZ ELTÁVOZOTTAKÉRT

Drága Mennyei Atyám,
Kérlek hallgasd meg imám.
Hálával és szeretettel gondolok rátok,
Kik már e Földről eltávoztatok.
Kedves családtagjaim, rokonaim, 
Barátaim, ismerőseim,
Hiszem, hogy a fátyolon túl majd találkozunk.
S ha vétettem volna ellenetek,
Kérlek bocsátsatok meg nekem.
Én már mindnyájatoknak megbocsájtottam,
Hiszen bántalmakra nem is emlékszem.
Csak hála és szeretet él szívemben,
S arra kérem a Jó Istent,
Ő is bocsásson meg mindenért tinéktek.
Atyai áldása hulljon rátok,
Angyalok segítsék utatok.
Örökélet fényében teljen,
Örömteli, boldog létetek.
Uram kérlek légy irgalmas azokhoz is,
Kikért nem imádkoznak,
Kegyelmeddel áldd meg őket is.
Atyám mindenben, mindenkor
Legyen meg a Te akaratod! 
Ámen.

Db. 2019.09.